BorgWarner Poland Sp. z o.o.


O FIRMIE

 

BorgWarner Poland Sp. z o.o. jest częścią amerykańskiego koncernu producenta komponentów i systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych w pojazdach. Firma specjalizuje się specjalizuje się w produkcji turbosprężarek, układów kontroli i sterowania przekładni automatycznych oraz łańcuchów rozrządu dla branży motoryzacyjnej. Zakłady produkcyjne zlokalizowane został przy rzeszowskim lotnisku, w miejscowości Jasionka, w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym, i jest dziś jedynym zakładem w Polsce, produkującym turbosprężarki na rynek motoryzacyjny, m.in. dla Fiat/GM i Ford.

Spółka to obecnie trzy dywizje produkcyjne: 

 • Turbo Systems – produkcja turbo sprężarek,
 • Mors TEC – produkcja łańcuchów rozrządów, napinaczy i modułów rozrządów ze zmiennymi fazami,
 • Transmission Systems (BorgWarner Poland Sp. z.o.o ) produkcja przekładni automatycznych oraz nowoczesne Centrum Badawczo - Rozwojowe.

 

 

STANOWISKA
 • Inżynier Konstruktor 
 • Inżynier Aplikacji
 • Inżynier Analizy Technicznej
 • Inżynier Analizy Obliczeniowej – FEM
 • Inżynier Analizy Obliczeniowej – CFD
 • Operator Maszyny Mazak/Operator CNC
 • SharePoint Analyst
 • IT Application Analyst (SAP)
 • IT Specialist
 • IT Infrastructure Engineer
 • IT Service Delivery Manager
 • Business Intelligence Project Manager
 • Inżynier Jakości
 • Inżynier Jakości Dostawców
 • Inżynier Jakości Klienta
 • Inżynier Procesu
 • Planista Produkcji
 • Specjalista ds. Zakupów
 • Inżynier Utrzymania Ruchu
 • Mistrz Zmiany
 • Elektromechanik
 • Magazynier
 • Inspektor Jakości

Inżynier Konstruktor - Inżynier Konstruktor jest odpowiedzialny za projektowanie  turbosprężarek zgodnie z wymaganiami klientów, wewnętrznymi instrukcjami opracowując produkt niezawodny i trwały dla przewidywanego okresu pracy. W procesie rozwoju turbosprężarek Inżynier Konstruktor pracuje w zespołach międzynarodowych, w kwestiach konstrukcyjnych jest on ogniwem łączącym pomiędzy klientem, dostawcami i wewnętrznymi działami operacyjnym i technicznym.

Inżynier Aplikacji - Inżynier Aplikacji zajmuje się prowadzeniem projektów dla klientów od strony technicznej. Osoba na w/w stanowisku jest odpowiedzialna za rozwiązywanie i koordynowanie wszystkich kwestii technicznych w ramach procesu wdrażania produktu. Inżynier Aplikacji jest głównym kontaktem klienta do spraw technicznych.

Inżynier Analizy Praktycznej - Inżynier Analizy Praktycznej na podstawie testów wytrzymałościowych dokonuje analizy typu tear-down (demontowania) turbosprężarek. Do obowiązków osoby na w/w stanowisku należy oprócz tego opracowywanie raportów analitycznych niezbędnych w procesie zwolnienia turbosprężarek do produkcji seryjnej oraz wspieranie działu jakości przy przeprowadzaniu analizy uszkodzeń w przypadku reklamacji.

Inżynier Analizy Obliczeniowej - Struktura zajmuje się badaniem wytrzymałości konstrukcyjnej komponentów turbosprężarki, przeprowadzając w tym celu niezbędną analizę elementów skończonych. Do głównych zadań osoby na w/w stanowisku należy także ciągłe doskonalenie metodologii obliczeń i oceny.

Inżynier Analizy Obliczeniowej CFD - zajmuje się analizą aerodynamiczną oraz wsparciem projektowania komponentów turbosprężarki (kompresora i turbiny). Za pomocą nowoczesnych narzędzi CFD osoba na w/w stanowisku optymalizuje przepływ, buduje siatkę obliczeniową na podstawie danych 3D-CAD, przeprowadza symulacje oraz dokonuje oceny rezultatów testu. Podczas całego procesu Inżynier Analizy Obliczeniowej CFD ściśle współpracuje z działami rozwojowymi, klientami oraz partnerami zewnętrznymi.

Inżynier rozwoju V&R (Validation & Release) - Do głównych zadań Inżyniera Rozwoju V&R należy definicja próbnych programów testowania turbosprężarek i ich komponentów, oraz częściowe przeprowadzanie tych testów zgodnie z katalogiem DVP&R. Osoba na w/w stanowisku pracuje w ramach interdyscyplinarnych zespołów, a także z klientami oraz dostawcami. Innym aspektem tego stanowiska pracy jest dalszy rozwój oraz ciągłe doskonalenie metod badania oraz udział w podstawowych projektach rozwojowych.

Inżynier Analizy Osiągów - zajmuje się termodynamicznym dopasowaniem zespołu turbosprężarki bądź jego komponentów (kompresora i turbiny, korpusu łożyska) do silnika w celu zapewnienia osiągów zadanych przez Klienta. Osoba na w/w stanowisku za pomocą nowoczesnych narzędzi wewnętrznych oraz komercyjnych, zapewnia najlepsze dopasowanie produktu do wymogów termodynamicznych klienta. Podczas całego procesu Inżynier Analizy Osiągów ściśle współpracuje z działami rozwojowymi, klientami oraz partnerami zewnętrznymi.

Operator maszyny MAZAK/ Operator CNC - Osoby na w/w stanowiskach będą odpowiedzialne za samodzielną pracę na centrach frezarskich i tokarskich jak również dobór narzędzi, oprzyrządowania oraz bezpośrednie dialogowe programowanie obrabiarek z rysunku technicznego, wykonywanie detali i kontrolę wymiarową części.

Technik obsługi stanowisk testowych - Osoba na w/w stanowisku jest odpowiedzialna za obsługę stanowisk testowych turbosprężarek i jednostek napędowych.

 

 

DOŁĄCZ DO NAS

Dlaczego warto pracować w BorgWarner? Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet socjalny
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku
 • Dostęp do nowoczesnych technologii
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

POSZUKIWANI ABSOLWENCI

Poszukiwani są absolwenci automatyki, mechaniki, elektroniki, budowy maszyn, zarządzania jakością, inżynierii materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem silników.

Zainteresowani również jesteśmy kandydatami z doświadczeniem inżynierskim w branży motoryzacyjnej w działach rozwoju, technologii lub wdrożeń projektu.

Jak w każdym zakładzie produkcyjnym, branża motoryzacyjna zatrudnia również informatyków oraz specjalistów w zakresie zarządzania produkcją. Poszukujemy osób, które szybko się uczą i przystosowują do nowych warunków.

W branży motoryzacyjnej liczy się, jakość i precyzja, taki też musi być kandydat. Oczywiście bez wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz zdolności organizacyjnych, trudno będzie przejść proces rekrutacyjny. Kandydaci powinni także inwestować w studia podyplomowe i dodatkowe kursy specjalistyczne.

KLUCZOWE KWALIFIKACJE

Kluczowe umiejętności miękkie oczekiwane od pracowników

Zakres wymagań stawianych kandydatom zarówno w sferze kompetencji miękkich jak i twardy uzależniony jest od charakteru pracy i zadań wykonywanych w ramach danego stanowiska pracy. Wyróżnić jednak można kilka kluczowych kompetencji takich jak:

 • Znajomość języka angielskiego, znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność radzenia sobie z kilkoma projektami jednocześnie oraz dotrzymywania terminów, odporność na stres
 • Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność formułowania ocen w procesie analizy faktów i okoliczności
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność, dynamiczność i elastyczność w działaniu
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

 

Kluczowe umiejętności twarde oczekiwane od pracowników

 • analityczne rozwiązywanie problemów,
 • znajomość technologii i technik produkcji, jakości,
 • wiedza techniczna (metodologia analizy): FTA, SPC, PDCA, FMEA, PPAP, 8-D, SMED, 5-Why,
 • obsługa narzędzi standardowego oprogramowania (MS-Office, SAP R3),
 • zrozumienie języka technicznego, umiejętność czytania rysunku technicznego
 • dobra znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego obcego języka, jako dodatkowy atut,
 • znajomość branży motoryzacyjnej i wymagań klientów,
 • znajomość turbosprężarek,
 • doświadczenie w dziedzinie silników spalinowych, systemów doładowania lub aplikacji rozwiązań w tych obszarach,
 • znajomość norm (ISO TS 16949/9001).
KARIERA I AWANSE

1.      Jak wygląda praca absolwentów w firmie?

Każdy z nowych pracowników objęty jest programem szkoleń wstępnych organizowanych w ramach on boardingu – programu adaptacji nowych pracowników. W miarę zapoznawania się z zakresem obowiązków, specyfiką pracy danego działu, instrukcjami i różnego rodzaju procedurami oraz specyficznymi wymaganiami obowiązującymi w firmie pracownikowi powierza się zadań do wykonania. W całym okresie wdrożenia nowa osoba może liczyć na pomoc i wsparcie współpracowników oraz przełożonego.

2.      Jak wygląda praca doświadczonych specjalistów w firmie?

Zarówno nowi jaki i doświadczeni pracownicy mają możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy podczas minimum miesięcznego oddelegowania do pracy do Niemiec, gdzie pracują wspólnie z kolegami i koleżankami poznając zasady obowiązujące w BorgWarner oraz wzbogacając swoje doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.

Firma umożliwia zdobywanie wiedzy poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach, kursach, czy wizytach u dostawców.

3.      Jakie są ścieżki awansu w firmie?

Jesteśmy zakładem stwarzającym możliwość awansu pracowników poprzez uruchamianie rekrutacji wewnętrznych. Mamy wiele przykładów, łącznie z obejmowaniem stanowisk na szczeblu specjalistycznym, menedżerskim właśnie drogą rekrutacji prowadzonych wśród naszych pracowników. Pracownicy są informowani o rozpoczęciu procesu rekrutacji na poszczególne stanowiska przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej i drogą e-mailową, mają możliwość składnia swoich aplikacji. Bardzo cenimy pracowników z potencjałem nastawionych na rozwój. Często dokonujemy awansów w ramach danego działu lub pomiędzy działami.

Wielu naszych pracowników, którzy rozpoczęli pracę na stanowiskach specjalistycznych w chwili obecnej pełni funkcję liderską, kierownicza a nawet menedżerską.

Decyzje o awansie pracowników są podejmowane w zależności od oceny pracownika w TMS (System Zarządzania Talentami) oraz indywidulanych predyspozycji do pełnienia nowych obowiązków, objęcia nowego stanowiska.

OPINIE PRACOWNIKÓW

Monika Jakubczak – Inżynier jakości, Dział Jakości

Jednym z głównych powodów, dla których war to pracować dla BorgWarner Poland to atmosfera jaka tu panuje. Niezwykle budujące jest to, że pracownicy wykazują ogromną chęć i zaangażowanie w tworzenie firmy, oraz to, iż firma mocno ich do tego motywuje. Będąc osobą nowo przyjętą, musiałam zapoznać się z nowym otoczeniem, nowymi osobami oraz z zupełnie nowym podejściem do zadań jakie przede mną stawiano. Jednak zespół, które go mam przyjem ność być częścią, dał mi potrzebny czas i wspierał mnie w moich działaniach, co zresz tą czyni do dzisiaj. Zdarzały się oczywiście momenty dużego napięcia, jednak wszystko to rekompensowały nam nasze małe i duże sukcesy. Wszystko to przyczyniło się do bezbolesnego wdrożenia mojej osoby do BorgWarnerPoland. Kolejną rzeczą jaka wyróżnia firmę, jest jej znakomita wewnętrzna organizacja oraz bardzo czytelne zasady. Nie ma więc miejsca na zagubienie i przez to na niepotrzebną stratę czasu. Osobiście cieszy mnie również brak, tej dziś typowej dla dużych firm, korporacyjności, co pozwala na nieschematyczne i realne możliwości rozwoju. BorgWarner Poland to nie tylko maszyny i nowoczesna technologia – to przede wszystkim ludzie, na których oparty jest potencjał firmy. To właśnie dla tego warto pracować w BorgWarner Poland.

Piotr Stopyra – Inżynier Procesu, Dział Inżynieringu

Pracę w Borg Warner Poland rozpocząłem przed ponad czterema laty czyli właściwie na samym początku istnienia firmy. Dzięki temu, w młodym i prężnym zespole profesjonalistów różnych specjalności, mogłem uczestniczyć w procesie tworzenia, „budowy” i rozruchu pierwszej fabryki tego światowego koncernu motoryzacyjnego w Polsce. Właśnie dzięki naszemu zaangażowaniu oraz kreatywnej współpracy pracowników wszystkich działów udało się osiągnąć pełna gotowość produkcyjną w niemal sprinterskim czasie z zachowaniem najwyższego, światowego poziomu jakości. Oczywiście nie udało by się tego osiągnąć bez właściwego wsparcia ze strony firmy w zakresie ciągłego doskonalenia i poszerzania własnych umiejętności.

Brygida Szala – Lider Zespołu Normalizacji i Dokumentacji Technicznej, Dział Badawczo-Rozwojowy

Firma działa w Polsce od 2008 roku. Początkowo w Jasionce koło Rzeszowa zlokalizowana była jedynie produkcja, a od niedawna również Dział Badawczo – Rozwojowy. Praca w tym dziale to ciągłe podejmowanie kolejnych wyzwań i jednocześnie możliwość rozwoju zawodowego. Przed młodym, liczącym obecnie kilkadziesiąt osób zespołem zostały postawione wysokie wymagania, ale jednocześnie dołożono wszelkich starań by każdy był należycie przygotowany do wypełniania zadań jakie przed nim postawiono. Każdy z nas miał możliwość odbycia szkolenia w Centrum R&D w Niemczech, większość spędziła w Niemczech pół roku, gdzie oprócz odbytych teoretycznych szkoleń z zakresu budowy i funkcjonowania turbosprężarek oraz kursów językowych miała możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń w poszczególnych wydziałach. Cennym doświadczeniem było również odbycie szkolenia na linii montażowej. Należy podkreślić, że firma bardzo pozytywnie ocenia potencjał ludzki na lokalnym rynku pracy, czego potwierdzeniem są jej plany rozwojowe – na wiosnę przyszłego roku planowane jest oddanie nowej siedziby Działu Badawczo – Rozwojowego oraz docelowe znaczne zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 2-3 lat. Dla pracowników oznacza to stabilną pracę, możliwość rozwoju i awansu na kolejne szczeble kariery zawodowej. Chciałabym również podkreślić, że w naszej firmie, w pracy obowiązują zdrowe zasady. Niezależnie od wieku i płci, każdy ma takie same możliwości rozwoju - liczą się wyłącznie umiejętności i zaangażowanie. Wszystko to sprawia, że z optymizmem patrzę w moją zawodową przyszłość w Firmie BorgWarner.

Krzysztof Wesołowski – Kupiec Uruchomienia Nowego Programu, Dział Zakupów

Do BorgWarnera trafiłem przekonany, że sporo już umiem w zakresie zakupów motoryzacyjnych. Tymczasem od razu, gdy zacząłem pracę oddelegowano mnie do centrali dywizji Turbo Systems w Kirchheimbolanden. Przekonałem się wówczas jak wiele nauki jeszcze przede mną. Miałem przecierać szlaki jako pierwszy zakupowiec projektowy z Rzeszowa. Pojechałem do Niemiec poznać od środka proces wdrażania turbosprężarki oraz uczyć się specyfiki korporacji BorgWarner Turbo Systems. Przez półtora roku w Kirchheimbolanden wdrażałem się w komponenty, dostawców, negocjacje, planowanie, terminy, techniczne zawiłości oraz wzajemne zależności procesów i ludzi od powstania konceptu do uruchomienia seryjnej produkcji turbosprężarki. Wiem jak bardzo się rozwinąłem w ciągu trzech i pół roku w BorgWarner, oraz o ile wzrosła wartość moich zawodowych umiejętności i doświadczenia. Poza tym fajna jest świadomość, że produkt, do którego komponenty kupuję jest prestiżowy i budzi zachwyt tysięcy fanów motoryzacji, co sam widziałem podczas targów w Franfurcie, gdzie Ford chwalił się nową generacją silników benzynowych 1.6L i 2.0L Ecoboost z „moimi” turbosprężarkami.

 

BENEFITY PRACOWNICZE

Naszym pracownikom zapewniamy systematyczne szkolenia, których plan dostosowujemy do potrzeb stanowiska pracy z uwzględnieniem zapotrzebowania w zakresie nowych technologii. Firma dofinansowuje również kursy językowe, studia wyższe i podyplomowe. Zapewniamy dodatkowe ubezpieczenia, opiekę medyczną oraz pakiet zajęć sportowych.

Chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje? Zadaj pytanie!
 
* - pole wymagane
Bądź aktywny - zadbaj o swoją karierę
Zostaw swoje CV Poznaj pracodawców