Profil użytkownika

kmita7


dołączył: 2013.06.24
Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa na Politechnice Częstochowskiej. Studia ukończyłem w specjalności KBI.