Profil użytkownika

Tech9


dołączył: 2017.12.19
MODELARZ 3D / KONSTRUKTOR MASZYN

Umiejętności i uprawnienia:

-dobre umiejętności modelowania w "AUTODESK INVENTOR";
-znajomość programu "Solidworks";
-znajomość podstaw obsługi drukarek 3D;
-podstawowe znajomości języka angielskiego;
-umiejętności logicznego myślenia;

Jestem punktualny, uczciwy, bez nałogów. Mam dużą chęć do nauki
nowego zawodu!