Profil użytkownika

DawidoCezaro


dołączył: 2017.11.17
Inżynier Serwisu
Lasery CO2 i Fiber
LVD Polska

Mechanika i Budowa Maszyn na WIMiR
Akademia Górniczo-Hutnicza
Kraków