Profil użytkownika

adorehr


dołączył: 2015.06.11
Agencja ADORE HR to doświadczenie i pasja.

Oferujemy szeroki zakres profesjonalnych usług z dziedziny HR. Realizujemy procesy rekrutacji pracowników, oceny personelu i doradztwa zawodowego.

Rozumiemy, że istotą rekrutacji jest zainteresowanie pewnej liczby ludzi o szczególnych kwalifikacjach podjęciem pracy w danej organizacji, oraz wytworzenie pozytywnych postaw i chęci zatrudnienia. Tak też postępujemy. Kandydaci, z którymi się spotykamy, to też nasi klienci.

Naszą największą nagrodą jest satysfakcja i sukces kandydatów, zatrudnionych po naszej rekomendacji.

Aktywnie pomagamy Kandydatom w podejmowaniu decyzji o wyborze ścieżki zawodowej – dzięki naszej znajomości rynku oraz doświadczeniu, możecie Państwo sprawdzić poziom swojej wiedzy i kompetencji w wybranych kategoriach oraz dowiedzieć się, nad jakimi obszarami powinni jeszcze popracować, by móc uzyskać lepsze wyniki, a tym samym podnieść swoje kwalifikacje i wartość na rynku pracy.