Profil użytkownika

kinga990


dołączył: 2015.04.21
Kinga Murawska
Inżynier Automatyki i Robotyki i magister Mechaniki i Budowy Maszyn, specjalność: Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn.

Podczas studiów odbyłam miesięczną praktykę w firmie Bosch Układy Hamulcowe Sp. z o.o, w biurze produkcyjnym, a także pół roczny staż w firmie FagorMastercook S.A w dziale technologicznym, gdzie współpracowałam z inżynierami procesu przy projekcie dotyczącym poprawy jakości wyrobów i organizacji pracy.
Jestem osobą optymistyczną i energiczną, szybko odnajduję się w nowym otoczeniu. Dużo podróżuje, lubię poznawać nowe kultury. Podczas studiów byłam na półrocznej wymianie studenckiej, z programu Erasmus, w Portugalii, gdzie rozwinęłam umięjętności języka angielski i poznałam podstawy j. portugalskiego. Ponadto na co dzień trenuje wioślarstwo w sekcji AZS Politechnika Wrocławska i współorganizuje wyjazdy na zagraniczne zawody. Podczas wakacji i ferii zimowych jeździłam do tej pory na obozy sportowo–rekreacyjne z dziećmi jako instruktor-wychowawca. Wymienione dodatkowe zajęcia uczą mnie cierpliwości, odporności na stres, dobrej komunikacji, współpracy z ludźmi i umiejętności łączenia pracy z przyjemnością. Moim atutem jest duże zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość i punktualność.