Profil użytkownika

MateuszK


dołączył: 2015.04.20
Moim atutem jest łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi i umiejętność współpracy. Jestem człowiekiem, który konkretnie wyznacza sobie cele zawodowe i konsekwentnie je realizuje. Ważną cechą mojej osobowości jest analityczne myślenie. Ponad to, cechuje mnie konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność w wykonywanej pracy. Moją zaletą jest dyspozycyjność i silna motywacja do podjęcia pracy. Jestem osobą kreatywną, wyważoną, pogodną, potrafiącą pracować pod presją czasu. Potrafię pracować w zespole, wspierając pracę innych współpracowników, jak i samodzielnie, wyznaczając sobie ambitne cele.