1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników odwiedzających Serwis.   

2. Usługodawca przechowuje zapytania http kierowane do serwera na którym jest zainstalowany Serwis. W rezultacie Usługodawca posiada dane dotyczące: czasu nadejścia zapytania, czasu wysłania odpowiedzi, nazwy stacji klienta, błędów przy połączeniu, nazwy strony www odwiedzanej poprzednio przez Użytkownika oraz informacje o przeglądarce użytkownika.

3. Dane te nie są łączone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Powyższe dane są przechowywane przez czas nieokreślony. Dane te służą do prowadzenia statystyk oraz ogólnej analizy działania Serwisu, a także stanowią materiał pomocniczy do zarządzania Serwisem. Powyższe zestawienia nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników korzystających z Serwisu.

4. Wyjątkiem od powyższych zasad, jest sytuacja, gdy Użytkownik wypełni i prześle formularz rejestracyjny, w wyniku czego Usługodawca tworzy na jego rzecz Konto w Serwisie. W takim przypadku, informacje które Usługobiorca powierza Usługodawcy mogą zawierać dane osobowe (takie jak adres email, imię, nazwisko), dane o przebiegu edukacji pracy zawodowej, dane zawarte w pliku CV lub inne dane określone w formularzu rejestracyjnym lub podane przez Usługodawcę w trakcie korzystania z Usług. Wszystkie te dane są podawane dobrowolnie, np. w procesie rejestracji. Usługodawca określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług.

5. Usługobiorca ma możliwość przekazania Usługodawcy swoich opinii na temat funkcjonowania Serwisu. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Serwisu, a podany przez Usługobiorcę adres email jest wykorzystywany wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.

6. Usługodawca umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych lub oferowania dodatkowych funkcjonalności.

7. Usługodawca nie wchodzi w posiadanie danych osobowych Użytkownika aplikującego na ofertę pracy listownie, wysyłając aplikacje na podany w ofercie adres email lub wypełniając formularz rekrutacyjny umieszczony na stronach internetowych pracodawcy.

8. Usługodawca świadczy pracodawcom usługę polegającą na zbieraniu aplikacji kandydatów za pośrednictwem formularzy ofert pracy z funkcjonalnością „Aplikuj na tę ofertę pracy”. Korzystając z formularza „Aplikuj na tę ofertę pracy” Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu wsparcia procesu rekrutacji oraz na przekazanie swoich danych Pracodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pracodawców, którzy wykorzystali dane w sposób niezgodny z Regulaminem Konta Pracodawcy i / lub niezgodny z prawem.

9. W przypadku Usługobiorców, którzy podali swoje dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, Usługodawca ma prawo przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celu marketingu usług własnych oraz marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Usługodawca wykorzystuje dane osobowe Usługobiorców do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub partnerów biznesowych wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie odwołana przez Usługobiorcę.

11. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorców, a w szczególności adresów email, w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.

12. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji zbieranych lub powierzanych przez Usługobiorcę.

13. Usługobiorca ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać.

14. Zbiór danych Usługobiorców Serwisu został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.