Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali