Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne