Zmiana typu obiektu więzy - wymiar

Zmiana więzów wymiarowych na wymiar nieparametryczny (Driven Dimen­sion) i odwrotnie odbywa się w sposób typowy dla systemu operacyjnego Windows. Jej algorytm jest następujący:

 • Wybrać obiekt do kolekcji (1)
 • Za pomocą przycisku panelu „Wiązanie” (Constrain) wybrać styl obiektu (2): więzy albo wymiar
 • Anulować wybór obiektu do kolekcji
 

 • Zwracać uwagę na stan przycisku i wygląd tekstu wymiarowego. Etykieta przycisku nie zmienia się dynamicznie w zależności od typu wybranego obiektu.
 • Wybrać do kolekcji wszystkie wymiary i więzy i zmienić je w jednej operacji na wymiary.
 • Zmieniać kolejno wymiary na więzy.

 

Zmiana sposobu wyświetlania więzów

Sposób wyświetlania więzów jest pamiętany indywidualnie w pliku projektu. Do jego ustawiania służy przycisk Ustawienia dokumentu (Document Settings) z karty Narzędzia (Tools).

W wersji 2013 programu pojawił się także bardzo wygodny przycisk na Pasku stanu.

 

Automatyczne nakładanie więzów

Automatyczne nakładanie więzów obu rodzajów umożliwia narzędzie:

Szkic (Sketch)

> „Wiązanie” (Constrain)

> Automatyczne wymiary i „wiązania” (Automatic Dimensions and Constraints)

 

Narzędzie to pozwala na automatyczne nakładanie:

− więzów geometrycznych,

− więzów wymiarowych na wszystkie obiekty szkicu,

− więzów wymiarowych na wskazane obiekty szkicu.

Zamknąć okna wszystkich plików

Otworzyć plik projektu: 1-Więzy-Automat.ipt

Zapisać plik na dysku jako:       R.ipt

Zastąpić istniejący plik o tej samej nazwie

Uaktywnić szkic: Do nakładania więzów

Z położonego na karcie Szkic (Sketch) panelu „Wiązanie” (Constrain) wybrać przycisk narzędzia Automatyczne wymiary i „wiązania” (Automatic Dimensions and Constraints)

Wypełnić pola okna dialogowego dokładnie tak, jak na rysunku

 • Kliknąć przycisk Zastosuj (Apply)
 • Zwrócić uwagę na znacznie mniejszą liczbę pozostałych stopni swobody w polu Wymagane wymiary (Dimensions Required)
 • Kliknąć przycisk Gotowe (Done)
 • Wyświetlić wszystkie więzy geometryczne
 • Przeanalizować utworzone automatycznie więzy geometryczne
 • Ukryć wszystkie więzy geometryczne
 • Z położonego na karcie Szkic (Sketch) panelu „Wiązanie” (Constrain) wybrać przycisk narzędzia Automatyczne wymiary i „wiązania” (Automatic Dimensions and Constraints)

 

 • Wypełnić pola okna dialogowego dokładnie tak, jak na rysunku

 • Kliknąć przycisk Zastosuj (Apply)
 • Przeanalizować utworzone automatycznie więzy wymiarowe
 • Kliknąć przycisk Usuń (Remove)
 • Włączyć przycisk Krzywe (Curves)

Utworzyć więzy wymiarowe wybranych linii (niekoniecznie krzywych)

 • Utworzyć za pomocą tego narzędzia system więzów odbierający liniom wszystkie stopnie swobody

Porównać uzyskany efekt z niewidocznym szkicem: Szkic wzorcowy.


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Edycja wartości więzów wymiarowychWięzy wymiarowe »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji: