Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D w programie AutoCAD