Typoszereg bez parametru użytkownika w CAD

Przygotujemy jednoparametrowy typoszereg konstrukcji symetrycznej bez użycia więzów symetrii. Zastosujemy zamiast nich więzy pionowości.

Więcej informacji na temat CAD znajdziesz na forum CAD.

Ćwiczenie:

Zamknąć wszystkie pliki projektów i otworzyć w trybie tylko do od­czytu plik Cw-16-Dane.dwg

Zapisać plik na dysku, nadając mu nazwę Cw-16.dwg

Wykorzystując istniejący surowy szkic, utworzyć jednoparametrowy typoszereg konstrukcji o parametrze S jak na rysunku.

CAD

Utworzyć więzy wymiarowe w formie opisowej dokładnie takie, jak na rysunku.

Zastosować jedynie absolutnie niezbędną liczbę więzów wymiaro­wych. Wykorzystać możliwie najwięcej więzów geometrycznych.

 

Rozwiązanie:

 • Wprowadzanie więzów geometrycznych
 • Przywrócić domyślną konfigurację narzędzi więzów 
 • Utworzyć automatycznie więzy geometryczne

AUTOWIĄZGEOM (AUTOCONSTRAIN)

 • Unieruchomić lewy koniec podstawy 

WIĘZGEOM (GEOMCONSTRAINT) 

 • Ukryć więzy geometryczne 
 • Sprawdzić, czy na poziomym odcinku powstały więzy utrzymujące jego poziomość (1) 
 • Zamiast stosować narzędzie PASEKWIĄZAŃ (CONSTRAINTBAR), można wybrać odcinek 1 do kolekcji.
 •  Kliknąć przycisk narzędzia Pokrywanie(Coincident) 
 • Naciskając klawisz Enter, wybrać opcję Obiekt polecenia
 • Kliknąć obiekt (pionowy odcinek) 2
 • Kliknąć punkt (koniec odcinka) 3
 • Efekt jest widoczny na rysunku 4

CAD

 • W taki sam sposób utworzyć więzy prawego końca odcinka 5
 • WIĘZGEOM (GEOMCONSTRAINT) 
 • Obejrzeć wszystkie więzy odcinka 5
 • Kliknąć przycisk narzędzia Pionowy (Vertical)
 • Naciskając klawisz Enter, wybrać opcję 2Punkty polecenia
 • Kliknąć punkt 6 (środek odcinka)
 • Kliknąć punkt 7

Efekt jest widoczny na rysunku 8

CAD

 

 • Sprawdzić obecność więzów 9
 • Ukryć więzy geometryczne 
 • Sprawdzić metodą rozciągania wierzchołków poprawność systemu więzów (czy zarys zachowuje odpowiedni symetryczny kształt) (10). 

 

Nakładanie więzów wymiarowych

 • Przywrócić domyślną konfigurację narzędzi więzów 
 • Włączyć wyświetlanie więzów wymiarowych w formie dynamicznej
 • Ustawić tryb tworzenia więzów w formie opisowej CCONSTRAINTFORM
 • Za pomocą Menu kursora ustawić wyświetlanie więzów jako nazwę i wyrażenie
 • Przejść na warstwę Więzy opisowe
 • Utworzyć więzy wymiarowe jak na rysunku 11

WIĄZANIAWYM (DIMCONSTRAINT) 

 • Od razu w trakcie tworzenia wpisywać właściwe równania 
 • Zacząć od więzów S(12) 

CAD

 

Parametryczne modyfikacje konstrukcji

 • Uruchomić Menedżera parametrów (Parameters Manager)
 • PARAMETRY (PARAMETERS)
 • Sprawdzić zgodność układu więzów z warunkami zadania (13)

CAD

 

 • Zmieniając wartości więzów S (14) i obserwując zmiany konstrukcji, sprawdzić poprawność definicji typoszeregu

Trzy przykłady wariantów konstrukcji są widoczne na rysunku 15

 • Zapisać zmiany w pliku projektu Cw-16.dwg .

 

Inny sposób modelowania symetrii

W ćwiczeniu 16 symetryczne położenie okręgu uzyskaliśmy, stosując więzy geo­metryczne. Jest to zdaniem autora metoda optymalna. Ten sam efekt można uzyskać za pomocą dodatkowych więzów wymiarowych.

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Zadanie:

W konstrukcji wykonanej w ramach ćwiczenia 16 usunąć modelujące syme­tryczne położenie okręgu więzy geometryczne i zastąpić je odpowiednimi więzami wymiarowymi.

Sprawdzić poprawność definicji typoszeregu.

Rozwiązanie:

Wykonać zadanie samodzielnie.

Koniec zadania.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 757 - 768. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj

cad

 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Układy współrzędnych w przestrzeni 3DTyposzereg z parametrem użytkownika »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji: