Zużycie energii wzrośnie do 2035 r. o ponad 40 proc.