Nowy unijny pakiet klimatyczny może być szansą dla polskiej gospodarki