GDDKiA pracuje nad stworzeniem systemu zarządzania ruchem