Jest projekt ustawy dotyczącej opodatkowania wydobycia gazu łupkowego