Użytkownicy z największą liczbą punktów

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 150 140 140 140 140 140 140 140 140 140
...