Użytkownicy z największą liczbą punktów

180 180 180 180 180 180 180 180 180 170 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
...