0 głosów
w AutoCAD przez użytkownika (180)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (600)
Klawisz F3 lub przełącznik Obiekt - OSNAP na pasku stanu.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 18 czerwca 2014 w AutoCAD przez użytkownika (140)
0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 18 czerwca 2014 w AutoCAD przez użytkownika (140)
0 głosów
0 odpowiedzi
pytanie zadane 18 czerwca 2014 w AutoCAD przez użytkownika (140)
0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 18 czerwca 2014 w AutoCAD przez użytkownika (180)
0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 18 czerwca 2014 w AutoCAD przez użytkownika (140)
...