0 głosów
w AutoCAD przez użytkownika (140)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (380)
Tolerowanie może być indywidualne lub globalne. Tolerancja to po prostu odchyłka. Trzeba pamiętać, że każdy z więzów może mieć określoną tolerancję indywidualną i jest ona nadrzędna w stosunku do tolerancji globalnych.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 18 czerwca 2014 w AutoCAD przez użytkownika (140)
0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 20 lipca 2014 w Inventor przez użytkownika (320)
0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 7 lipca 2014 w Inventor przez użytkownika (320)
0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 19 czerwca 2014 w AutoCAD przez użytkownika (140)
0 głosów
1 odpowiedź
pytanie zadane 18 czerwca 2014 w AutoCAD przez użytkownika (140)
...