O nas

We wrocławskim centrum R&D inżynierowie pracują nad oprogramowaniem dla systemów telekomunikacyjnych. Począwszy od fazy koncepcyjno-badawczej, przez zdefniowanie architektury systemu oraz jego implementacje, aż po wdrożenie u klienta (operatora sieci komórkowej) i utrzymanie.

 


Każdego dnia poprzez połączenia mobilne oraz transfer danych z naszych rozwiązań korzysta co czwarta osoba na świecie, co sprawia, że dostarczanie i utrzymywanie wysokiej klasy produktu jest wielkim technologicznym wyzwaniem.


 

Stawiając na innowacyjność, już od wielu lat współpracujemy z polskimi uczelniami wyższymi, przeprowadzając wykłady i laboratoria dla studentów, zapraszając ich na praktyki, czy realizując wspólnie różne projekty. Wielu studentów, którzy uczestniczyli w organizowanych przez nas zajęciach, trafło do Nokii na praktyki, a teraz pracują na stałe na samodzielnych stanowiskach.

 

https://nokiawroclaw.pl/careers/oferty-pracy/

Praktyki i staże

Praktyki  letnie 

Nokia  we Wrocławiu co roku prowadzi rekrutację na praktyki letnie. Proces rekrutacji trwa  zwykle  od kwietnia do lipca, a praktyki odbywają się w terminie od czerwca do października.  Praktyki  są przeznaczone dla osób, które ukończyły minimum drugi rok studiów na  kierunkach:  informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka lub pokrewnych.  Udział  w rekrutacji mogą brać także osoby nieposiadające wykształcenia kierunkowego, ale  dysponujące  wiedzą z zakresu objętego tematyką praktyk i pasjonujące się zagadnieniami z obszaru  telekomunikacji. 

 


 

Staże  studenckie – Working Students 

Rekrutacja  na program stażowy w centrum technologicznym we Wrocławiu trwa przez cały  rok.  Working Students to staże długoterminowe, trwające zwykle od 6 do 12 miesięcy.  Stażami  objęte są stanowiska związane z programowaniem (C++, C, Java, JavaScript),  integracją  i weryfkacją/testowaniem oprogramowania oraz inżynierią telekomunikacyjną.  Staże  są przeznaczone dla studentów ostatnich lat studiów inżynierskich lub magisterskich  z  kierunków takich jak: informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka lub pokrewnych. Jako Working Student można wdrożyć się w te obszary pracy, które odpowiadają  pełnoetatowym  stanowiskom inżynierskim. 

recruitment.wroclaw@nokia.com