Kim jesteśmy?

UDT to instytucja państwowa, od ponad 110 lat dbamy o BEZPIECZEŃSTWO. Nasze biura i oddziały rozmieszczone są na terenie całej Polski. Dozór to nasza główna działalność, w ramach której dbamy o bezpieczeństwo urządzeń technicznych, tym samym o bezpieczeństwo ludzi. Oprócz tego szkolimy (Akademia UDT), nadajemy certyfikaty (UDT-CERT), posiadamy również własne laboratorium badawcze i wzorcujące. Praca w UDT to nieustanne zdobywanie wiedzy, dlatego cenimy osoby chcące rozwijać się w wielu obszarach, zarówno dotyczących działań inspekcyjnych, audytorskich, jak też szkoleniowych.

 

To prawda – bardzo ważny jest dla nas ROZWÓJ – i nie tylko deklaratywnie, ale rzeczywiście wspieramy podnoszenie kompetencji naszych pracowników. Na rynku bez przerwy rośnie liczba urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, dlatego z roku na rok potrzebujemy coraz więcej specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki, energetyki czy spawalnictwa. Poszukujemy osób z doświadczeniem, które chcą dalej się kształcić i zdobywać nowe umiejętności, ale także studentów i absolwentów dopiero rozpoczynających swoją karierę.

 

Dlaczego warto pracować w UDT?

Dla inspektora w terenie każdy dzień jest inny, codziennie w innej lokalizacji, z innymi ludźmi, problemami i innymi maszynami. Po latach pracy, zebrane doświadczenie oraz konieczność ciągłego rozwoju procentuje podczas prowadzenia i konsultowania innowacyjnych projektów czy też wdrażaniu nowoczesnych technik inspekcyjnych”- mówi Wojciech Czapla, Ekspert urządzeń transportu bliskiego w Oddziale UDT w Bydgoszczy.

 

W UDT pracuję od 4 lat. Przebyłem drogę od praktykanta do kolejno stażysty, aplikanta technicznego, inspektora a aktualnie zajmuje stanowisko starszego inspektora. Dotychczas brałem udział jako prelegent w dwóch konferencjach związanych z energetyką, gdzie prezentowałem podejście UDT do monitorowania bloków energetycznych a obecnie pracuje nad jego wdrożeniem w jednej z elektrowni.” – mówi Bartłomiej Siedmiogrodzki, Starszy inspektor urządzeń ciśnieniowych w Oddziale UDT w Łodzi.

 

Ogromny postęp techniczny wymaga od inżynieria ciągłego doskonalenia i kształcenia, na co UDT nie żałuje ani czasu ani pieniędzy. Praca w UDT to właściwie ciągły rozwój. Tutaj inżynier może się naprawdę spełniać” - mówi Marcin Wołejko, Ekspert urządzeń ciśnieniowych w Oddziale UDT w Gdańsku.

 

Moją „przygodę” z UDT rozpocząłem jako laureat konkursu „Grasz o staż” w roku 2014. Bardzo mile wspominam czas stażu w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego w Częstochowie, gdzie zdobywałem pierwsze doświadczenie i zgłębiałem specyfikę pracy inspektorów urządzeń ciśnieniowych. Pod koniec stażu otrzymałem propozycję kontynuacji pracy w Centrali UDT. Od tego czasu minęło ponad 6 lat. Przez ten okres miałem okazję pracować w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Departamencie Techniki czy też obecnie w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego. W trakcie wykonywania swoich obowiązków, dotyczących obszarów badań materiałowych, spawalnictwa, energetyki, wdrażania innowacyjnych metod badawczych, nieustannie pogłębiam swoją wiedzę techniczną.

Rozwój osobisty w UDT nie ogranicza się tylko do rozwoju kompetencji technicznych. W trakcie mojej pracy, miałem także możliwość zdobywania doświadczenia w obszarze zarządzania projektami. Przez okres prawie dwóch lat kierowałem pracami projektu strategicznego, który został zrealizowany w terminie a wszystkie cele zostały osiągnięte.

Obecnie, będąc odpowiedzialnym za prace Wydziału Badań Materiałowych i Ekspertyz, zdobywam także doświadczenie w zakresie kompetencji menedżerskich.

Przebyta przeze mnie droga zawodowa jest doskonałym potwierdzeniem możliwości jakie oferuje UDT w zakresie interdyscyplinarnego rozwoju.

Z perspektywy czasu z czystym sumieniem mogę polecić pracę w UDT wszystkim, którzy oprócz własnego rozwoju i zdobywania doświadczenia oczekują także doskonałej atmosfery w pracy i życzliwego podejścia do pracownika.” – mówi Karol Formowicz, Kierownik Wydziału Badań Materiałowych i Ekspertyz w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego

 

UDT jest otwarte na nowe pomysły i rozwiązania, dzięki czemu mogłem połączyć swoje hobby jakim jest informatyka z pracą inspektora. Zaowocowało to tym, iż wraz z zespołem opracowaliśmy szereg aplikacji wspomagających pracę inspektora takich jak program wyznaczający postęp korozji w elementach rurowych, program obliczający przepustowość zaworów bezpieczeństwa, czy też program do wyznaczania wskaźnika zużycia zmęczeniem niskocyklicznym i pełzaniem.” – mówi Bartłomiej Siedmiogrodzki, Starszy inspektor urządzeń ciśnieniowych w Oddziale UDT w Łodzi

Benefity

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Jako pracodawca wspierający rozwój, umożliwiamy:

 • bezpłatną naukę języków obcych,
 • dostęp do szkoleń na platformach edukacyjnych,
 • udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i egzaminach zewnętrznych,
 • udział w szkoleniach wewnętrznych związanych z uzyskaniem specjalności dozorowej,
 • skierowanie na studia lub refundację czesnego,
 • refundację kosztów kształcenia w ramach kursów (krajowych lub zagranicznych).

Opieka medyczna

Chcemy dbać o zdrowie Twoje i Twoich bliskich. W całości finansujemy dla Ciebie szeroki pakiet medyczny, umożliwiamy także objęcie ochroną członków Twojej rodziny. W ramach pakietu możesz korzystać m.in. z:

 • konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji,
 • rehabilitacji bez żadnych ograniczeń liczby zabiegów,
 • badań i diagnostyki laboratoryjnej,
 • zabiegów,
 • niektórych usług stomatologicznych,
 • refundacji kosztów leczenia w przypadku korzystania z usług innych lekarzy i specjalistów.

Pakiet  Sportowy

Ty i Twoja rodzina możecie korzystać z pakietu sportowego, który umożliwia korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych (basen, siłownia, sztuki walki, joga, tenis, lodowisko i wiele innych) na terenie całego kraju!

Czas pracy i praca zdalna/home office

W przypadku inspektorów dozoru technicznego zastosowanie ma zadaniowy czas pracy ze względu na specyfikę pracy. Najważniejsza jest realizacja planu zadań uzgodniona z przełożonym i klientem – sama organizacja codziennej pracy zależy od inspektora – jest wspomagana przez nasze systemy informatyczne.

W Centrali możesz rozpocząć pracę w wybranym przez Ciebie momencie między 6:30 a 9:00 i zakończyć ją po przepracowaniu 8 godzin. Od Ciebie zależy, czy wolisz przyjść wcześniej, aby wcześniej skończyć, czy jednak pospać dłużej. UDT umożliwia również pracę zdalną w formule tzw. home office. To praktyczne rozwiązanie, szczególnie w tych trudnych czasach epidemii, ale również dla tych, którzy mogą w sposób efektywny realizować swoje obowiązki w domu.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Razem ze swoją rodziną możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego. Umożliwi to wsparcie w przypadku choroby, wypadku, i innych sytuacji, które Cię zaskoczą.

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Jeżeli jesteś członkiem KZP, możesz otrzymać pomoc w postaci zapomóg lub krótko- i długoterminowych nieoprocentowanych pożyczek.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki finansowe z funduszu mogą wesprzeć Cię w przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej, w ramach urlopu wypoczynkowego, gdy chcesz iść na koncert lub obejrzeć spektakl w teatrze. Dzięki ZFŚS możesz także skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek na cele  mieszkaniowe (oprocentowanie wynosi 1% w skali roku), dofinansowania do opieki nad dzieckiem i.in. Niektóre świadczenia obejmują również członków Twojej rodziny!

 

Dla studentów

Staże

Co roku uruchamiamy programy stażowe skierowane do studentów kierunków technicznych, takich jak: mechanika, automatyka, robotyka, elektryka, energetyki (i pokrewnych), potrzebujemy również osób do tzw. backoffice m.in. po kierunkach takich jak administracja, finanse czy zarządzanie. Staże odbywają się zwykle w okresie wakacji, dodatkowo są to staże w ramach umowy o pracę, a więc płatne – za przepracowany okres będziesz otrzymywać wynagrodzenie wynikające z naszego Regulaminu wynagrodzenia, jak każdy pracownik UDT. 

Praktyki

Jeżeli chcesz zaliczyć praktyki w szkole średniej, na studiach, lub zdobyć doświadczenie jako absolwent, zgłoś się na bezpłatne praktyki w UDT! Dokładne informacje znajdziesz na stronie Urząd Dozoru Technicznego - Dla studentów (udt.gov.pl).

Dlaczego warto odbyć staże i praktyki w UDT?

 • Będziesz mieć możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności pod okiem wykwalifikowanych ekspertów z rożnych dziedzin.
 • Zdobędziesz doświadczenie zawodowe, w firmie o ponad 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 • Na praktyki możesz zgłosić się w dowolnym momencie.
 • Zdobędziesz obowiązkowe zaliczenie, którego wymaga każda uczelnia.
 • Staż jest płatny – otrzymasz od nas wynagrodzenie za wykonaną pracę.
 • Chętnie zatrudniamy sprawdzone osoby – po odbyciu praktyk masz większe szanse na staż lub stałe zatrudnienie w UDT. Po zakończeniu stażu często istnieje możliwość dalszej współpracy, a nasi stażyści są rozpatrywani w pierwszej kolejności w innych procesach rekrutacyjnych!
 • Działamy na terenie całej Polski. Sprawdź nasze lokalizacje: Urząd Dozoru Technicznego - Mapa oddziałów - orientacyjny podział terytorialny (udt.gov.pl) 

 

Odwiedź nasz profil na:     

LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/urzad-dozoru-technicznego

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSG-2m9Fc2JsJEVOuxOooRQ