PHP i MySQL: System przywilejów MySQL


Autor: Artemis
Przywilejem w MySQL określamy prawo użytkownika do wykonywania pewnego polecenia na danym obiekcie. Dokonując rejestracji nowego użytkownika, należy nadać mu odpowiednie przywileje. Stosuje się wówczas zasadę najmniejszego przywileju. Należy ona do podstawowych zasad i ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo określonego systemu komputerowego. Sprowadza ona się ...

[C++] Szablony klas inteligentnych wskaźników


Autor: Razi91
Jednym z największych wyzwań podczas tworzenia dużych aplikacji jest efektywne zarządzanie pamięcią. W językach poziomu C i C++ nie ma żadnych mechanizmów które zabezpieczają przed tzw. wyciekiem pamięci – zjawisku w którym tworzony jest obiekt, ale gubiony jest do niego wskaźnik w skutek ...

[C++] Funkcje lambda


Autor: Razi91
Co to jest? C++11 jest wyposażony w dość bogatą bibliotekę algorytmów (http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/), dla zachowania uniwersalności (nie tylko na typach prostych się operuje) wiele z nich do działania potrzebuje funktorów. Funktory z kolei to klasy, które trzeba osobno stworzyć, nawet jeśli mają być zastosowane tylko raz. Funkcje ...

[SQL] Procedury


Autor: _byku_
            Procedury składowane to kod, który wykonywany jest po stronie serwera. Zalicza się go do obiektów bazy danych i jest jego integralną częścią, podobnie jak tabela, widok, czy też indeks. Procedurę należy rozpatrywać jako obiekt definiowany w bazie danych, który wchodzi ...

SQL: Role: przyznawanie, sprawdzanie, odbieranie i usuwanie


Autor: Artemis
Role to zbiory uprawnień, które można grupowo nadawać lub odbierać użytkownikom. Istnieją 2 typy ról na poziomie bazy danych: stałe role bazy danych, które są predefiniowane w bazie danych, oraz role elastyczne, które użytkownik sam może stworzyć.   Najważniejsze predefiniowane role: - DBA – użytkownik, który ma tą ...

[SQL] Tabele - tworzenie i zmienianie


Autor: _Wojtek
Od czego zacząć? Aby w języku SQL tworzyć tabele, pierw musimy wykonać diagram encji, dzięki któremu będziemy wiedzieli co jest kluczem głównym, ile kolumn ma tabela, jakiego jest typu, jakie są ograniczenia, czy są klucze obce  itp. Jest to podstawowa czynność jaką robi się przed stworzeniem ...

[C++] Operatory bitowe


Autor: Razi91
Przy omawianiu typu logicznego bool lub instrukcji warunkowej z pewnością była mowa o łączeniu warunków operatorami logicznymi: AND (&&), OR (||), XOR(^^), NOT(!). Ich zadaniem było tworzenie logicznych zdań. Wynikiem operacji logicznej zawsze jest wartość logiczna (true lub false). Jeśli argumentami takiej operacji były liczby, ...

[SQL] instrukcja UPDATE


Autor: _Wojtek
Często do tabel wpisujemy błędne wartości bądź też dane, które w przyszłości trzeba będzie zmieniać, ze względu na ich przedawnienie (np. numer telefonu).   Co należy zrobić w takiej sytuacji? Nie będziemy tworzyć tabeli od początku i wpisywać insertów z poprawnymi wartościami, gdyż byłoby to zbyt czasochłonne. Zamiast ...

[SQL] instrukcja INSERT


Autor: _Wojtek
Do czego służy instrukcja INSERT? Dzięki niej możemy wstawiać dane do tabeli. Należy jednak pamiętać, że dane wprowadzane są wierszami. Jeżeli mamy tabelę, która składa się  z pięciu kolumn: 1.Id, 2. Imię, 3. Drugie imię, 4. Nazwisko, 5. Wiek i chcemy wprowadzić dane trzech osób, to będziemy ...

Rok 2014 - olimpijski i energetycznie spisany na straty


Autor: profesor_Konrad_Swirski
Żyjemy w rytmie specyficznych lat i związanych z nimi wydarzeń. Co jakiś czas, wszystko co ważne i niezbędne, odkładane jest na bok by następnie dany rok skreślić z kalendarza  „mam coś zrobić” i przenieść do folderu „udaje tylko –  bo to specjalny rok”.  Takich specjalnych ...

Instrukcja if


Autor: GracuEiT
 Instrukcja warunkowa if     Instrukcja if może mieć trzy formy:   if(warunek) instrukcja1;   lub   if(warunek) instrukcja1; else instrukcja2;   lub (Blok instrukcji)   if(warunek1) instrukcja1: else if(warunek2) instrukcja2; else if(warunek3) instrukcja3; else if(warunek4) instrukcja4;   Jak działa taka instrukcja? 1. Najpierw sprawdzany jest warunek. Jeśli jest on spełniony (prawda), to wykonywana jest instrukcja1; Jeśli warunek nie jest spełniony (fałsz), to ta instrukcja1 nie ...

Książka praktyki zawodowej - co i jak?


Autor: user13
Pierwszym krokiem do zdobyci upragnionych uprawnień budowlanych do kierowania robotami bądź projektowania jest niewątpliwie rozpoczęcie praktyki zawodowej na budowie lub w biurze projektów. Na podstawie przebytej praktyki komisja jest w stanie stwierdzić czy możemy już podejść do egzaminu czy nie. Dokumentacji praktyki zawodowej służy Książka Praktyki ...

[SQL] Funkcje agregujące


Autor: SELECT
Definicja Funkcje agregujące to funkcje, które działają na zbiorach danych i zwracają pojedyncze wartości. Przykładowe dane Załóżmy, że baza danych składa się z jednej tabeli, która wygląda następująco: Klienci id imię drugie_imię nazwisko wiek 1 Jan Józef Kowalski 50 2 Weronika NULL Ziętek 20 3 Mateusz Marek Nowak 20 Baza została maksymalnie uproszczona, aby można było sprawdzić poprawność uzyskanych wyników. Podstawowe funkcje agregujące AVG Funkcja AVG zwraca średnią wartość. Ignoruje wartości NULL. Może występować z ...

[Python] Listy


Autor: Nikowski
Listy są spotykane w niemal każdym języku wysokiego poziomu, ze względu na to, że często wielkość danych jest generowana w czasie działania programu i nie można jej w rozsądny sposób określić w kodzie. By zadeklarować listę wystarczy napisać: lista = ["to", "jest", "przyklad", "listy", "w", "pythonie"] lub też: pusta_lista ...

[Python] Wyrażenia formatujące łańcuchy znaków


Autor: Nikowski
Python oferuje wiele funkcji pozwalających na formatowanie tekstu. Zmienne mogą być traktowane na wiele sposobów, ja zdecydowałęm się tutaj opisać tylko te, które najłatwiej używać początkującym programistom.   Najłatwiejszym sposobem formatowania napisu jest użycie składni podobnej do 'format string' znanego z C, czyli wykorzystanie znaków formatujących bezpośrednio ...

[Python] Typy liczbowe Pythona


Autor: Nikowski
W języku Python do dyspoczycji mamy cztery typy liczbowe: zwykłe liczby całkowite, długie liczby całkowite, liczby zmiennoprzecinkowe liczby zespolone   Dodatkowo typ logiczny jest podtypem typu całkowitego. Liczby całkowite, int, z innych języków programowania, takich jak na przykład c, są zrealizowane z wykorzystamiem typu long, co zapewnia przynajmniej 32 bitową precyzję. Długie ...

[C#] Zdarzenia


Autor: piatkosia2015
Zdarzenia są wywoływane, jeżeli coś konkretnego stanie się w trakcie działania naszego programu. Akcją wywołującą je może być osiągnięcie przez zmienną pewnej wartości, przejście wykonania programu do określonego bloku, użycie mechanizmu drag and drop, lub chociażby kliknięcie na przycisk lub najechanie myszką na dane pole ...

Java: Konwersja typów i rzutowanie


Autor: mkczyk
Konwersja typów i rzutowanie Zmienne są przechowywane w pamięci komputera w postaci ciągu bitów. Programowanie to głównie operacje na tych danych, ale to właśnie programista określa co bity mają reprezentować (liczbę całkowitą, zmiennoprzecinkową, literę) - czyli nadaje typy. Często pojawia się jednak konieczność ich zmiany na ...

[C#] Tablice


Autor: piatkosia2015
Tablice są zmiennymi tego samego typu, ułożone w pamięci sąsiednio tak, że wiedząc którym kolejno elementem od zerowego jest poszukiwany, możemy się do niego dostać. Możemy sobie wyobrazić tablicę jak pociąg złożony z wagoników (każdy z tych wagoników może przewozić tylko przedmioty jednego typu, na ...

C# metody wirtualne i abstrakcyjne


Autor: mariusz
C# metody wirtualne i abstrakcyjne Metody wirtualne Virtual – tym słowem kluczowym w języku C# możemy zadeklarować daną  metodę jako wirtualną, oznacza to, że dana metoda może zostać nadpisana w klasie która dziedziczy po klasie w której jest ta metoda zdefiniowana. Może ale nie musi, jeżeli zechcemy ...

[C#] Operatory


Autor: piatkosia2015
Wstęp Większość oprogramowania, jakie przyjdzie nam pisać, będzie wymagała użycia operatorów. I nie mówię tu wyłącznie o operatorach znanych nam z matematyki – czyli „+”,  „-” i tak dalej. Nawet w najprostszych aplikacjach używających chociażby instrukcji warunkowej używamy operatorów porównania. Manipulując zmiennymi zwykle używamy operatorów przypisania ...

Sekrety programowania obiektowego w C#


Autor: norbertpisz
Wprowadzanie do programowania obiektowego w C#. Co to są obiekty, klasy, struktury, pola, właściwości, metody.   Po co jest programowanie obiektowe? W dzisiejszych czasach programy stają się coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane. Załóżmy przypadek że mamy w naszym programie 100 funkcji. Musimy pamiętać każdą z nich i napisać ...

Funkcje


Autor: Teo-TN
  Wprowadzenie Istnieje wiele różnych sposobów myślenia o funkcjach. Najmniej ścisłym, ale również najprostszym do zrozumienia jest traktowanie funkcji w C++ jako czarne pudełka. Pudełko takie byłoby podobne do zabawek dla dzieci – można do nich włożyć jakieś plastikowe elementy o określonym kształcie (gwiazdki, trójkąta, kwadratu i innych), ...

Asercje


Autor: Teo-TN
  Wprowadzenie W najbardziej ścisłym ujęciu należałoby powiedzieć, że asercja jest predykatem, czyli stwierdzeniem, które może być prawdziwe, lub fałszywe. W języku JAVA istnieje słowo kluczowe assert, które pozwala nam stwierdzić, że pewne wyrażenie jest prawdziwe, lub wygenerować błąd w przeciwnym wypadku. Głównym zastosowaniem asercji jest wykonywanie rozmaitych ...

Model wątków języka JAVA


Autor: Teo-TN
  Wprowadzenie do tematu Jak wiele narzędzi programistycznych, wątki zostały wprowadzone do języka JAVA w odpowiedzi na konkretny problem. Bardzo często zdarza się, że tworzony przez nas program musi na coś poczekać. Może to być oczekiwanie na pobranie pliku z Internetu, na wykonanie skomplikowanej operacji matematycznej na ...

Konstruktory w Javie


Autor: LukaszJakobczak
Pojecie konstruktorów, a przede wszystkim zrozumienie zasad ich działania, jest istotnym elementem programowania obiektowego, zatem w tym artykule chciałbym przybliżyć specjalne metody tworzące obiekty, czyli konstruktory. Przedstawię jak tworzyć i przeciążać konstruktory, ile argumentów mogą przyjmować i pokażę różnice pomiędzy domyślnym konstruktorem, a tym zdefiniowanym ...

C# złączenia - łączenie stringów


Autor: mariusz
C# złączenia Łączenie stringów                   Jaki jest najszybszy sposób łączenia stringów? Odpowiem na to pytanie w swojej pracy. Wybrałem ten problem ponieważ często na rozmowach rekrutacyjnych mamy za zadanie napisać metodę która będzie łączyła stringi w najszybszy sposób. Więc taka wiedza może się okazać bardzo przydatna. Sam dostałem ...

Najważniejsze parametry laptopa dla inżyniera


Autor: kutzzz
Każdy inżynier pracuje ze sprzętem komputerowym, a jeśli do tego dużo projektuje lub oblicza, nie da się działać bez dobrej maszyny. Osobiście szukam w tej chwili jakiegoś laptopa dla inżyniera i czytałem sporo polskich poradników (np. tutaj) i zagranicznych (np. tutaj) Jakie są najważniejsze wymagania (= ...

O rozmiarach w angielskim


Autor: kutzzz
Jeśli chodzi o rozmiary ( = dimensions) w języku angieskim, problem polega nie tylko na tym, że ich nazwy mogą się różnić od polskich (np. cal = an inch), ale również na tym, że trzeba je dodatkowo przeliczać. W większości polskich szkół bardzo długo uczymy ...

O angielskim dla inżynierów


Autor: kutzzz
Mam mieszane doświadczenia z nauką angielskiego na polskich politechnikach, dlatego chcę wziąć ten problem we własne ręce. Nie wyobrażam sobie, żeby dalej rozwijać się zawodowo bez rozwijania angielskiego. To w tym języku odbywa się najciekawsza dyskucja o przyszłości technologii. Takie magazyny jak The Engineer i ...

Skarpy - jak je wzmacniać i jak je zabezpieczać?


Autor: Joanna_R
  Witam moich Czytelników :) Zapraszam do lektury i dyskusji na temat technlogii zabezpieczenia skarp.   Skarpy - jak je wzmacniać i jak je zabezpieczać? Środowisko, w jakim żyje i porusza się człowiek, bardzo często odznacza się pewnymi problemami z uszkodzeniem już istniejących albo dopiero budowanych skarp gruntowych, tak samo ...

Chemia budowlana - obecne wyzwania


Autor: Joanna_R
  Witam wiernych czytelników mojego bloga i zapraszam do lektury wpisu poświęconego obecnym wyzywaniom chemii budowlanej.   Prognoza na jutro   Chemia budowlana jest branżą, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularna i przede wszystkim jej wartość zwiększa się rokrocznie o kwoty rzędu miliardów złotych. Przykładem na ...

Chemia budowlana - znaczący producenci


Autor: Joanna_R
  Witam i zapraszam do lektury kolejnego wpisu dotyczącego chemii budowlanej. Poniższy tekst dotyczy znaczących producentów z tej branży.   Chemia budowlana – czy to się opłaca?   Produkcja chemii budowlanej, jak wynika z rokrocznych raportów analitycznych rynku wyrobów budowniczych, prowadzonych przez niezależnych ekspertów, do których należy chociażby raport „Rynek ...

Chemia budowlana - typowe produkty


Autor: Joanna_R
Witam Z racji zawodu i zainteresowań budownictwo jest istotną częścią mojego życia. Różnorodne prace i zadania w jakich brałam udział były okazją do wielu przemyśleń i spostrzeżeń. Jako że jesteśmy na portalu dla inżynierów, częścią z tych uwag chciałabym się tutaj podzielić w formie artykułów. Niektóre ...

Ciekawe osiągnięcia budownictwa mieszkaniowego


Autor:
Dawno już nie pisałem na blogu, ale komentarz pod poprzednim wpisem zachęcił do powrotu.  W ramach rozważań nad budownictwem w Polsce chciałbym przypomnieć pewną krakowską inwestycję: http://pokazywarka.pl/46a643-2/ Nie wiem czy to bardziej śmieszne czy smutne, ale mam nadzieję że architekci potraktują to jako cenną nauczkę. 

Dołącz do strefainzyniera.pl i załóż swój blog!


Autor: Stefan
Dołącz do strefainzyniera.pl i załóż swój blog!
« starsze wpisy