opublikował: norbertpisz, 2014-01-05

 • Wprowadzanie do programowania obiektowego w C#. Co to są obiekty, klasy, struktury, pola, właściwości, metody.


   

  • Po co jest programowanie obiektowe?

  W dzisiejszych czasach programy stają się coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane. Załóżmy przypadek że mamy w naszym programie 100 funkcji. Musimy pamiętać każdą z nich i napisać je tak żeby były uniwersalne dla każdego wywołania. Aby ułatwić nam życie wprowadzono klasy, obiekty..
  Programowanie obiektowe upodabnia świat programowania do świata zewnętrznego. Np tworzymy obiekt człowiek i możemy mu nadać jakieś właściwości. Może to być wzrost, waga, wiek. Możemy także określić jego zachowania. W jaki sposób śpi, spożywa posiłki itp. 

  • Co to jest klasa?

  Klasa jest to pewien typ danych zdefiniowany przez nas. Możemy powoływać do życia instancje takiej klasy.

  Co może posiadać klasa?

  Konstruktory

  public klasa(){};

  Destruktor

  ~klasa(){}

  Stałe

  const int liczba=8;

  Pola

  int liczba;

  Właściwości

  string nazwa{get; set;}

  Indexery

  int this[int i]{}

  Operatory

  int ilosc= 100+2;

  Zdarzenia

  event zrob_cos idz;

  Delegaty

  delegate void zrob_cos{object sender, EventArgs e);

  Interfejsy

  interface intefejs{}

  Struktury

  struct struktura{}

  Metody

  int policz() {};

  Inne klasy

  class klasa_2{}

  - Klasa musi mieć nazwę.

  - Nie może być dwóch klas o takich samych nazwach w tej samej przestrzeni nazw.

  - Klasa może być pusta ale musi zawierać {}

  • Co to jest obiekt?

  Obiekt jest to powołana do życia instancja danej klasy. Jeśli stworzyliśmy klasę Człowiek to teraz powołuje do życia człowieka (np. Janusza). Możemy powołać wiele obiektów danej klasy. Każdy będzie miał takie same zachowania ale różne parametry.

  Np. powołujemy do życia Janusza i przypisujemy mu parametry;

  1. var Janusz = new Człowiek();  
  2. Janusz.waga = 100;  
  3. Janusz.wiek = 20;  
  4. Janusz.wzrost = 190;  

   

  • Co to są modyfikatory dostępu?

  Modyfikatory dostępu służą do zwiększenia bezpieczeństwa oraz do określenia kto może mieć dostęp do danej klasy lub jej składowych.

  public

  Każdy ma dostęp do elementu

  private

  Dostęp mają tylko elementy tej samej klasy lub struktury

  protected

  Dostęp mają elementy tej samej klasy oraz tych klas co dziedziczą

  internal

  Dostęp publiczny wewnątrz tego samego assembly

  protected internal

  Połączenie protected i internal

  Domyślnym modyfikatorem dostępu dla klas jest internal.

  Domyślnym modyfikatorem dostępu dla pozostałych składowych jest private;

  • Co to są pola i stałe?

  Jeśli wiesz co to jest zmienna to bez problemu zrozumiesz co to jest pole w danej klasie. Pole po prostu przechowuje jakąś wartość.

   

  1. public int liczba;  
  2. private const string sekret="hasl‚o";  
  3. private readonly int x=4;