opublikował: Krystian1990, 2022-03-24

Niniejszy artykuł został przygotowany przy współpracy "qBiznes" oraz "European Union"

 

Oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy to dwie bardzo różne rzeczy. Ten pierwszy służy do pokrywania wydatków, takich jak nagłe wypadki i potrzeby zakupu. Podczas gdy ten ostatni służy do gromadzenia bogactwa na dłuższą metę. Inwestowanie jest często bardziej agresywną strategią, która obejmuje podejmowanie większego ryzyka, ale efekt końcowy jest często bardziej satysfakcjonujący. Chociaż oszczędzanie jest przydatne do celów krótkoterminowych, inwestowanie jest ogólnie bardziej opłacalne, ponieważ może zapewnić długoterminowe bogactwo. Inwestycje zazwyczaj obejmują badanie rynku, a do wyboru jest wiele rodzajów inwestycji.

Inwestowanie - co to w praktyce?

Podczas gdy oszczędzanie jest czynnością, która wymaga niewielkiego ryzyka i korzyści, inwestowanie polega na inwestowaniu pieniędzy. Inwestujesz swoje pieniądze w akcje, które mają duży potencjał wzrostu. Korzystając z zysków z tych inwestycji, możesz spłacić rachunki, a pozostałą część zainwestować w inne aktywa. Jest to szczególnie przydatne, jeśli planujesz wynająć dom lub zainwestować swoje oszczędności w płytę CD. Ale upewnij się, że masz pod ręką fundusz awaryjny.

Inwestowanie jest bardziej złożone niż oszczędzanie. Podstawą inwestowania jest wkładanie pieniędzy w aktywa z oczekiwaniem, że z czasem ich wartość wzrośnie. Celem inwestowania jest generowanie większego bogactwa i budowanie bogactwa. Te dwie koncepcje uzupełniają się i mogą ze sobą współpracować, aby pomóc Ci osiągnąć cele finansowe. Powinieneś wiedzieć, że potrzebujesz obu. Powinieneś zawsze trzymać na boku fundusz awaryjny. Te dwa terminy nie są wymienne. Możesz użyć jednego lub drugiego, o ile masz strategię pasującą do Twojego stylu życia.

Jakie są sposoby inwestowania pieniędzy

Kiedy jesteś gotowy do inwestowania, masz do wyboru kilka różnych metod. Na przykład, jeśli masz horyzont czasowy wynoszący trzy lata lub więcej, najlepiej umieścić pieniądze na giełdzie. Należy jednak pamiętać, że bessy trwają często od dziewięciu do szesnastu miesięcy. Dla inwestorów o krótszych horyzontach czasowych lepszym rozwiązaniem będą fundusze o stałym dochodzie lub obligacje. Tego typu inwestycje zazwyczaj nie mają horyzontu czasowego, ale mogą przetrwać wahania rynkowe w dłuższym okresie.

Zanim zainwestujesz, będziesz chciał zająć się swoimi finansami osobistymi. Najpierw załóż konto oszczędnościowe, aby pokryć nieoczekiwane wydatki. Powinieneś mieć wystarczająco dużo pieniędzy w funduszu ratunkowym, aby zapłacić za naprawę samochodu, rachunki medyczne, hipotekę lub czynsz. Powinieneś także odłożyć fundusze na opłacenie artykułów spożywczych, mediów i innych potrzeb. Wielu doradców zaleca odłożenie trzech do sześciu miesięcy kosztów utrzymania. Ci, którzy nie są w stanie zaoszczędzić na nagłe wypadki, powinni priorytetowo spłacić swoje karty kredytowe.

Gdy zaoszczędzisz wystarczająco dużo pieniędzy, możesz zacząć inwestować. Możesz umieścić go na koncie oszczędnościowym o wyższym oprocentowaniu lub zainwestować w akcje lub obligacje. Dostępnych jest wiele różnych opcji, a każda z nich ma swoje wady i zalety. Jeśli chodzi o inwestowanie, będziesz zadowolony, że to zrobiłeś. A przy odrobinie badań możesz wybrać bezpieczną i opłacalną opcję.

Inwestowanie krótkoterminowe

"Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to zdecydować o swoim horyzoncie inwestycyjnym. To pozwoli Ci zdecydować, jak długo chcesz zainwestować, a także jakie ryzyko możesz podjąć. Dla większości ludzi celem jest zgromadzenie dużej ilości pieniędzy w krótkim okresie, więc musisz wybierać inwestycje, które nie pozostawią Ci na koniec dnia małej kwoty. Oznacza to poszukiwanie wysokodochodowego rachunku oszczędnościowego lub rachunku rynku pieniężnego." - Źródło

Inwestowanie małych kwot

"Inwestowanie na giełdzie to dobry sposób na inwestowanie na giełdzie. Ceny akcji rosną i spadają, ale ogólny trend jest wzrostowy. W porównaniu do konta bankowego lepiej mieć mniejsze saldo na koncie. Jeśli chcesz zaakceptować ryzyko, inwestowanie na giełdzie to dobry sposób na budowanie bogactwa. Należy jednak pamiętać, że ryzykowne inwestycje wymagają więcej pieniędzy. Jeśli nie jesteś pewien, ile zainwestować, powinieneś zainwestować na giełdzie." - Źródło

Skąd wziąć pieniądze na inwestycje

Inwestowanie w akcje i obligacje to doskonały sposób na rozpoczęcie budowania bogactwa. Cena akcji nigdy nie pozostanie taka sama. Firma musi wzrosnąć na wartości. Jeśli tak się stanie, cena rynkowa za akcję wzrośnie. Dzięki temu wzrasta wartość Twojej inwestycji. Innym sposobem na zarabianie pieniędzy jest pobieranie płatności ze swoich inwestycji. Płatności te są znane jako dywidendy. Jeśli masz dyscyplinę, aby regularnie oszczędzać i inwestować swoje pieniądze, możesz zaoszczędzić nawet 100 USD rocznie.

Możesz inwestować w towary poprzez giełdy. To da ci większą szansę na osiągnięcie zysku. Jednak ważne jest, aby wziąć pod uwagę ryzyko. Poniesiesz duże ryzyko, jeśli nie będziesz mieć dużej wiedzy na temat inwestowania. Dostępnych jest wiele opcji, więc wybieraj mądrze. Niektóre z bardziej powszechnych inwestycji to konta oszczędnościowe, płyty CD i udziały ułamkowe. Te opcje wymagają niewielkiej wiedzy i mogą być bardzo dochodowe.

Inwestowanie może stanowić dodatkowe źródło dochodu. Może również sfinansować emeryturę i pomóc wyjść z kłopotów finansowych. Na dłuższą metę zwiększy to twoją siłę nabywczą. Powinieneś rozważyć inwestycję, jeśli niedawno sprzedałeś swój dom. Jeśli już zaoszczędziłeś pieniądze na swoją przyszłość, ważne jest, aby zainwestować, aby pomóc Ci osiągnąć swoje cele. Ważne jest, aby rozważyć swoje cele i to, co możesz zrobić z zebranymi pieniędzmi.

Co zrobić, aby otrzymać dotacje z Unii Europejskiej

Aby zakwalifikować się do unijnych dotacji, trzeba inwestować w technologie przyjazne środowisku, czystą energię czy zrównoważone metody produkcji. Komisja Europejska jasno stwierdziła, że ??polityka rolna powinna być bardziej przyjazna dla środowiska i że rolnicy powinni być nagradzani za podejmowanie działań środowiskowych. Aby tak się stało, Komisja zasugerowała, aby państwa członkowskie kontrolowały monitorowanie, sankcje i alokację środków. Państwa członkowskie mogą również przedstawiać UE do zatwierdzenia plany polityczne.

Aby chronić środowisko i małe gospodarstwa, Unia europejska reformuje swój program ogromnych dotacji firm. Wejdą w życie nowe środki mające na celu ochronę małych gospodarstw i ograniczenie wpływu rolnictwa na środowisko. Nowe zasady obowiązują od 2023 roku. Członkostwo Wielkiej Brytanii nie ulegnie zmianie. Jak więc rolnicy mogą nadal otrzymywać te dotacje? To proste. Powinieneś być przygotowany na dłuższą metę.

"Unijne dotacje na rozpoczęcie działalności pomagają bezrobotnym w zakładaniu własnej firmy. Mają na celu usunięcie barier finansowych utrudniających posiadanie firmy poprzez zapewnienie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów utrzymania na etapie zakładania firmy. Te nowe firmy zazwyczaj wymagają mniej zasobów niż zwykli przedsiębiorcy, którzy zazwyczaj inwestują w tym czasie kapitał i siłę roboczą. Ponadto firmy te często mają niedopracowane pomysły i muszą być w stanie udowodnić swoją wykonalność, zanim będą mogły oczekiwać zysku. Unijne dotacje dla bezrobotnych, które powstały w oparciu o te pomysły, zapewniają ubezpieczenie od niskich dochodów w fazie rozruchu." - Źródło

Chociaż wielu rolników może chcieć otrzymać dotacje unijne, ważne jest zrozumienie ich implikacji. Nie wszystkie z nich będą korzystne dla środowiska. Wspólna Polityka Rolna (WPR) UE przeznacza co roku około 6,2 miliarda euro na dotacje dla rolnictwa dla państw członkowskich. Około połowa tych pieniędzy przeznaczona jest na płatności bezpośrednie, podczas gdy druga połowa jest przeznaczona na plany rozwoju obszarów wiejskich oraz działania na rzecz klimatu i środowiska. Dotacje te są jednak współfinansowane przez państwa członkowskie, co oznacza, że ??muszą dopasować otrzymywane pieniądze do własnych środków.

Kto może otrzymać dotacje z Unii Europejskiej

Unia Europejska zapewnia finansowanie wielu różnych projektów, które pomagają poprawić życie ludzi w różnych częściach świata. Budżet składa się z różnych programów, które pomagają milionom studentów, tysiącom naukowców oraz prosperować miastom i regionom. Osoby i organizacje z całego świata mogą ubiegać się o to finansowanie, a istnieje wiele sposobów na złożenie wniosku. Szczegółowe kryteria są określone w poszczególnych zaproszeniach do finansowania, a określone kategorie są dostępne dla niektórych rodzajów projektów i działalności.

 

 

 

Zaloguj się aby dodać komentarz