opublikował: Krystian1990, 2022-03-02

Proces wyboru prezydenta kraju jest skomplikowany. Jest kilkudziesięciu różnych kandydatów, ale większość musi zostać zatwierdzona przez większość wyborców, aby zostać wybranym. Należy również wziąć pod uwagę wiele innych czynników. Jednym z najważniejszych jest popularność kandydata. Chociaż wyborcy mogą wybrać kandydata na prezydenta na podstawie reputacji swojej partii politycznej, dowiedz się również jak zapisać się na wybory wybór kandydata wyłącznie na podstawie jego partii nie zawsze jest dobrym pomysłem.

prezydent

W Stanach Zjednoczonych elektorów wybierają wyborcy w lokalach wyborczych. Pośrednio wybierają kolejnego prezydenta i wiceprezesa. Elektorów wybierają członkowie Izby i Senatu. Na przykład były prezydent Bill Clinton był w 2016 r. wyborcą. Podobnie Stacey Abrams, była przywódczyni mniejszości w stanowym rządzie stanu Georgia, jest wyborcą Partii Republikańskiej . Oprócz elektorów prezydenckich są też kandydaci na szczeblu stanowym, wybierani przez członków partii. W większości stanów odbywają się wybory zwycięzca bierze wszystko, z niewielkim wyjątkiem Maine i Nebraski.

Prezydent Polski jest wybierany przez Izbę Reprezentantów. Każdy stan ma delegację elektorów, która głosuje na kandydata na prezydenta. Izba Reprezentantów musi następnie wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Każdy z tych trzech kandydatów musi otrzymać większość głosów w swoich stanach. Jeśli liczba elektorów jest niewystarczająca, prezydenta elekta wybiera większość elektorów stanowych.

Po Dniu Wyborów elektorzy zbierają się w stolicach stanowych, by głosować na kolejnego prezydenta, warto również wiedzieć czym się zajmuje prezydent polski. Wyborcy mogą głosować na innego kandydata niż ten, który zobowiązali się poprzeć. Jest to znane jako „niewierny” elektor. Ostatecznie wybory wygra kandydat z największą liczbą głosów. Chociaż istnieją wyjątki od zasady „zwycięzca bierze wszystko”, w większości przypadków obowiązuje metoda „zwycięzca bierze wszystko”.

Izba Reprezentantów wybiera prezydenta za pośrednictwem Kolegium Elektorów. Kandydat musi być urodzonym obywatelem, mieć co najmniej 35 lat i mieszkać w USA od 14 lat. Wyborców Izby powołuje lud. Izba Reprezentantów liczy 538 członków, w tym Dystrykt Kolumbii. Niezależnie od partii kandydującej, głosy są liczone w całym stanie.

Drugim krokiem jest wybór kandydata na wiceprezydenta. Kolegium Elektorów ma największy wpływ na wybory prezydenckie, ponieważ daje prezydentowi możliwość wyboru swojego wiceprzewodniczącego. Prezydent elekt jest wybierany przez nominacje obu partii politycznych. Partia może wygrać, wygrywając jednego lub obu kandydatów na prezydenta w prawyborach. Ale w wyborach powszechnych kandydat potrzebuje więcej niż połowy głosów elektorskich, aby zostać ogłoszonym zwycięzcą.

Prezydenta kraju wybiera Izba Reprezentantów. W Izbie Reprezentantów jest 270 elektorów, a każdy stan ma jeden głos. Głosowanie w Kolegium Elektorów odbywa się kilka tygodni po dniu wyborów, a zwycięzcę ogłasza się zwykle w noc wyborczą. Jeżeli kandydaci nie zostaną wybrani przez większość stanów, muszą zostać wybrani przez Kolegium Elektorów. Kolegium Elektorów jest istotnym elementem amerykańskiego systemu wyborczego, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jego znaczenia.

Prezydenta wybiera Izba Reprezentantów. Prezydent jest wybierany przez prezydenta po głosowaniu w Izbie na kandydata na prezydenta. W Izbie każdy elektor stanowy ma jeden głos. W Senacie wiceprezydenta wybiera Senat. W USA prezydent jest również wiceprezydentem. Kolegium Elektorów określa również, kto będzie następnym prezydentem kraju.

Wyborcy wybierani są przez państwo. Wyborca ??prezydencki to osoba będąca członkiem Kongresu. Często są wpływowymi liderami w swojej partii. Wyborców wybierają obie główne partie. Do wygrania wyborów potrzebna jest większość wyborców. Muszą być obywatelami Polski. Prezydent kraju nie jest wybierany bezpośrednio przez lud. Zamiast tego jest wybierany przez delegatów z Partii Demokratów.

Zaloguj się aby dodać komentarz