opublikował: Joanna_R, 2012-08-31

 

Witam moich Czytelników :)

Zapraszam do lektury i dyskusji na temat technlogii zabezpieczenia skarp.

 

Skarpy - jak je wzmacniać i jak je zabezpieczać?

Środowisko, w jakim żyje i porusza się człowiek, bardzo często odznacza się pewnymi problemami z uszkodzeniem już istniejących albo dopiero budowanych skarp gruntowych, tak samo nasypów jak i wykopów. Oczywiście, uszkodzenia takie są efektem działalności ludzkiej albo pojawiania się zjawisk erozyjnych. Warto również zauważyć, że różny jest ich zarówno charakter jak i rozmiar. Poruszanie się czy stawianie budynku mieszkalnego w obszarze niezabezpieczonej albo źle zabezpieczonej skarpy może grozić bardzo poważnymi konsekwencjami, łącznie z tragedią i utratą życia. Warto zatem postarać się o właściwe zabezpieczenie tego terenu.

Najpopularniejsze rodzaje zniszczeń

Zazwyczaj ma się do czynienia ze zniszczeniami, które spowodowane są erozją powierzchniową albo brakiem stateczności przypowierzchniowej warstwy gruntu. Posiadają one wtedy formę lokalnych ubytków albo zsuwów mas ziemi. Nieco innym przypadkiem jest brak stateczności globalnej. Wtedy ma się do czynienia z typowym osuwiskiem, które stwarza zagrożenie zarówno dla budynków jak i dla osób przebywających w pobliżu. Właściwa forma zabezpieczenia takich skarp, która zadziała skutecznie co najmniej kilkadziesiąt lat, jest obowiązkiem już na etapie projektu budynku. Do tej pory sięgano po tradycyjne formy zabezpieczenia skarp w postaci mat polimerowych, geokrat albo biowłóknin. Niestety, te metody nie przyniosły oczekiwanych efektów, szczególnie jeśli chodzi o skarpy z nachyleniem większym niż 1 do 2.

Doświadczenie? Bezcenne

Doświadczenie inżynierów i architektów liczące sobie nawet kilkadziesiąt lat wskazuje wyraźnie na postęp w dziedzinie zabezpieczenia skarp. Przez te wszystkie lata opracowano system zabezpieczenia skap, których nachylenie wyniosło więcej niż 1 : 2, a także i tych, gdzie może pojawić się podchodząca woda gruntowa.

Taki pełny system zabezpieczenia złożony jest z elementów takich jak:

- geomata zbrojona

- kotwy gruntowe

- wbijane dreny prefabrykowane.

Geomata zbrojona jest to siatka stalowa, podwójnie splatana, której wytrzymałość wynosi 47 kN/m. z kolei kotwy składają się z pręta nośnego, stalowej podkładki, która jest adekwatna do geomaty i nakrętki oraz ze stopy kotwiącej. Warto pamiętać, że nośność takiej pojedynczej kotwy to około kilku ton. Natomiast dreny prefabrykowane są zrobione z geokompozytu drenażowego o właściwych parametrach mechaniczno-hydraulicznych oraz stopy. Całość jest instalowana za pomocą tego samego oprzyrządowania co kotwy.

Naprawa skarpy

Standardowo skarpę naprawia się według określonych procedur:

- profiluje się powierzchnię skarpy,

- udarowo wbija się kotwy za pomocą młoda ręcznego lub młota hydraulicznego na ramieniu maszyny,

- wstępnie spręża się kotwy do danej, projektowanej nośności, co można zrobić albo ręcznie albo za pomocą właściwych maszyn

- udarowo wbija się dreny prefabrykowane

- rozkłada się warstwy humusu o grubości około pięciu – dziesięciu centymetrów i wysiewa się nasiona trawy

- kładzie się na zabezpieczonej powierzchni, geomatę zbrojoną

- montuje się podkładki dociskające oraz ostatecznie spręża się kotwy dzięki dokręceniu nakrętek z właściwą siłą

Powyższe działania mają na celu zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem albo niszczeniem. Opracowanie tej technologii, jak już wspomniano wcześniej, zajęło kilkadziesiąt lat, można więc być spokojnym, że jest skuteczne i przyniesie właściwy skutek.

Zaloguj się aby dodać komentarz