Operator linii produkcyjnej

Operator zautomatyzowanej linii produkcji i robotów przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym ma pod swoją pieczą całą zautomatyzowaną linię produkcji, lub też - w wypadku linii znacznie wydłużonej - pewną jej część. Kontroluje pracę robotów przemysłowych.

Jego praca rozpoczyna się wcześniej niż reszty zmiany. Zanim inni przystąpią do pracy, musi skontrolować działanie całej linii produkcyjnej, przejrzeć ją pod kątem niezawodności działania robotów i automatów oraz synchronizacji ich pracy. Wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze różnych urządzeń linii. Po przerwie remontowej musi na nowo zsynchronizować ze sobą
urządzenia. Musi też je na bieżąco konserwować, gdyż bez zachowania założonych w tym zakresie norm może dojść do błędów w produkcji.

Operator obsługuje komputerowe układy sterowania. Musi uważać na ewentualne błędy i „przekłamania”, ponieważ detale produkowane na poszczególnych stanowiskach mogą do siebie później nie pasować. Groziłoby to awarią i zablokowaniem całej linii. Musi więc umieć posługiwać się schematami urządzeń sterowania i dokumentacją techniczną linii. 

Do jego obowiązków należy sprawdzenie stanu technicznego linii produkcyjnej, różnych urządzeń i układów sterowania. Przed włączeniem linii do pracy kontroluje ją pod kątem bezpieczeństwa. Powinien umieć określić rodzaj usterki (może wystąpić na przykład asynchroniczność w pracy poszczególnych podajników, czy nierytmiczność w dostarczaniu podzespołów) i zakres prac, które należy wykonać, aby ją usunąć. W razie potrzeby dokonuje prostych czynności regulacyjnych urządzeń wchodzących w skład linii. Nawet jeśli linia pracuje bez zarzutu, co jakiś czas musi sprawdzać prawidłowość działania zespołów i podzespołów linii. Używa do tego przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej. 

Ważną częścią jego pracy jest kontrola robotów działających w oparciu o zasady pneumatyki, ponieważ to one zapewniają precyzyjne połączenia detali. Pod jego pieczą znajdują się również automatyczne podajniki części. Są one jakby dopływami rzeki, którą stanowi główna linia produkcyjna.

Aby pracować w tym zawodzie wymagane jest wykształcenie średnie zawodowe (najlepiej elektromechaniczne o profilu automatyki lub robotyzacji). Konieczne jest również ukończenie specjalistycznego kursu obsługi komputera. Przydatne jest uzyskanie prawa prowadzenia i obsługi wózka akumulatorowego. Operator powinien legitymować się tzw. uprawnieniami elektrycznymi Stowarzyszenia Elektryków Polskich (S.E.P.). Konieczne jest ciągłe doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy zawodowej.
Na stanowisku operatora można zostać zatrudnionym po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej i specjalistycznych kursów automatyki i robotyzacji (oczywiście, konieczne jest pewne doświadczenie zawodowe).

źródło: Przewodnik po zawodach, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty