Elektromonter

W zawodzie elektromontera występuje wielość specjalności. Istnieje zawód elektromontera: urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń rozdzielczych i stacyjnych, urządzeń oświetleniowych teatru, filmu i telewizji, układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej, układów automatyki przemysłowej, transformatorów, telekomunikacyjnych urządzeń zasilających, taboru szynowego, tablic rozdzielczych, stacji trakcyjnych, reklam świetlnych, maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i odkrywkowego, maszyn elektrycznych, instalacji maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznych, dźwigów osobowych, akumulatorów i baterii. Poza wymienionymi można wykonywać jeszcze zawód elektromontera okrętowego, lotniczego, elektryka zakładowego, czy w końcu elektromontera samochodowego.

Wszystkie te specjalności różni głównie miejsce wykonywania pracy oraz rodzaj obsługiwanych maszyn i urządzeń. Elektromonterzy mogą być zatrudniani w zakładach produkujących urządzenia elektryczne i elementy sieci elektrycznych zasilających, alarmowych, czy też automatyki przemysłowej. Tutaj ich praca polega na montowaniu elementów i podzespołów, które składają się na wyrób końcowy. Innym miejscem pracy osób o kwalifikacjach elektromontera są przedsiębiorstwa usługowe. W tych zakładach elektromonterzy wykonują wewnętrzne i zewnętrzne instalacje zasilające budynki.

Do typowych czynności należy tutaj prawidłowe ułożenie i zabezpieczenie przewodów elektrycznych, wykonanie połączeń, uruchomienie instalacji i współpracujących z nią urządzeń. Dodatkowo trzeba przygotować odpowiednie kanały, wywiercić otwory w stropach i ścianach, wykonać wykopy do położenia instalacji podziemnych. Praca elektromontera nie kończy się w momencie wykonania instalacji, gdyż zajmuje się on następnie ich konserwacją i remontem. Do specjalistycznych prac wykonywanych również przez elektromonterów należy instalacja dźwigów, reklam świetlnych, oświetlenia teatru, filmu, czy telewizji. Inni elektromonterzy budują linie napowietrzne i kablowe niskiego, średniego, wysokiego napięcia, stacje rozdzielcze i transformatorowe. W pracy elektromonter opiera się na projekcie instalacji elektrycznej, zgodnie z którym wyznacza przebieg instalacji, dobiera odpowiednie materiały przewodzące.

Pracownik w tym zawodzie musi potrafić współdziałać z innymi, od tego zależy sprawność wykonania pracy przez zespół, z którym bardzo często pracuje. Jednocześnie w tym zawodzie liczy się umiejętność pracy indywidualnej, gdyż niektóre zadania elektromonter wykonuje samodzielnie. Przydaje się poza tym sprawność pracy w szybkim tempie a także dobra pamięć (zwłaszcza jeśli chodzi o elektromontera pracującego przy skomplikowanych układach sieci elektrycznej). Ważna jest też łatwość podporządkowania się osobom kierującym jego pracą.

Każdy, kto podejmuje pracę w tym zawodzie wie, że bardzo ważne jest tutaj poczucie odpowiedzialności za wykonywane czynności. Niedbałość w wykonaniu napraw lub dokonaniu pomiarów spowodować może poważne straty materialne i narazić na niebezpieczeństwo obsługujących urządzenia. W ekstremalnych sytuacjach może nawet dojść do narażenia czyjegoś życia. Sam pracownik podczas wykonywania swojej pracy również spotyka się z ryzykiem narażenia własnego zdrowia i życia. Elektromontera powinna cechować zatem szczególna dyscyplina, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu zadań, umiejętność skupienia się na wykonywanych czynnościach. Charakterystyczne dla tego typu pracy są zainteresowania techniczne (wiążą się one z umiejętnością posługiwania się różnego typu narzędziami oraz umiejętnością czytania rysunków technicznych). Bliskie pracy elektromontera są też przedmioty, takie jak: fizyka, chemia i matematyka.

Osoba ubiegająca się o pracę na stanowisku elektromontera musi legitymować się wykształceniem zasadniczym zawodowym. Preferowanymi kandydatami na to stanowisko są osoby o kierunkowym wykształceniu i praktyce w zawodzie. Pracę w tym zawodzie znajdują poza tym osoby posiadające tytuł czeladnika bądź mistrza w zawodzie. Tytuły te można zdobyć zdając egzamin przez Państwową Komisją Egzaminacyjną m.in. przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i Izbie Rzemieślniczej. Podejmujący pracę w tym zawodzie jest obowiązkowo szkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza podstawowymi badaniami lekarskimi, obowiązkowo trzeba przejść badanie okulistyczne, neurologiczne (dopuszczają do pracy na wysokościach) oraz laryngologiczne. Praca elektromontera jest ciężką fizycznie, dlatego też ten zawód reprezentowany jest przez mężczyzn.

źródło: Przewodnik po zawodach, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty