Technik elektryk

Celem pracy technika elektryka jest montaż sieci elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych i kontrola ich pracy. Jego zadania zależą od zajmowanego stanowiska.

Monter – konserwator sieci elektrycznej zajmuje się kładzeniem i podłączaniem kabli oraz urządzeń elektrycznych (np. urządzeń oświetlenia elektrycznego, urządzeń elektrotermicznych, elektrycznych urządzeń napędowych, instalacji elektryczno-energetycznej do 1 kV itp.), a także późniejszym nadzorem i ewentualnymi naprawami. Jest on zazwyczaj pracownikiem jakiegoś przedsiębiorstwa i czuwa nad jego siecią elektryczną.

Podobnie wyglądają czynności robocze technika elektryka zajmującego się elektroinstalatorstwem budowlanym. Wykonuje on tę samą pracę na budowach, podczas prac wykończeniowych np. w budynkach mieszkalnych, usługowych lub obiektach produkcyjnych. Stanowisko to różni się od poprzedniego większym zakresem wykonywanych instalacji oraz z reguły brakiem późniejszego nadzoru nad ich działaniem.

Kolejne stanowisko to technik elektryk nadzorujący i konserwujący instalacje elektryczne stanowisk pracy. Osoba wykonująca te zadania jest etatowym pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego i czuwa nad pracą specjalistycznych urządzeń elektrycznych. Praca na tym stanowisku wymaga odbycia specjalistycznego przeszkolenia w obsłudze i naprawach danego urządzenia, prowadzonego zwykle przez samego producenta urządzenia.

Zadaniem elektryka zajmującego się naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego jest wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów urządzeń domowych, umożliwiająca ich dalszą bezpieczną eksploatację. Podobnie wygląda praca przy konserwacji i naprawie elektronarzędzi. Obie te specjalności pozwalają na samozatrudnienie czyli założenie prywatnego zakładu.

Głównym celem technika elektryka zajmującego się obliczaniem uzwojeń silników elektrycznych jest przygotowanie dokumentacji do przewinięcia spalonych silników elektrycznych. Samo przewijanie jest raczej zadaniem elektromechanika po szkole zawodowej.
Technika elektryk – elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń elektrycznych zajmuje się nadzorem pracy urządzeń elektroenergetycznych oraz kontrolą (m.in. pomiarową) przekaźników zabezpieczających te urządzenia.

Zadaniem elektromontera obwodów wtórnych zabezpieczeń elektrycznych jest naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

Technik elektryk zajmujący się elektromechaniką pojazdową ma za zadanie naprawę niesprawnych elementów urządzeń i instalacji elektrycznej w samochodach, ciągnikach rolniczych itd.

Osoba zatrudniona na stanowisku elektromontera pogotowia elektroenergetycznego interweniuje w trakcie awarii elektrycznych i ma za zadanie naprawę zgłoszonych usterek.

Technik elektryk zajmujący się naprawą i montażem urządzeń oświetlenia elektrycznego ma za zadanie, oprócz usunięcia ewentualnych jego awarii, także służenie radą co do optymalnego jego rozmieszczenia i użytkowania.

Czynności robocze w wypadku wszystkich wyżej wymienionych stanowisk są podobne. Technicy elektrycy w swej pracy wykorzystują narzędzia ręczne, takie jak wkrętaki elektroizolacyjne, klucze, obcęgi itd. Zazwyczaj są one zabezpieczone przed przebiciem materiałami elektroizolacyjnymi. Wykorzystują także mierniki prądu, napięcia, rezystancji odbiorników i rezystancji izolacji w celu wykrycia usterek i awarii w sieci elektroenergetycznej. W wypadku skomplikowanych urządzeń wspomagają swą wiedzę informacjami specjalistycznymi zawartymi w podręcznikach, poradnikach, dokumentacji techniczno ruchowej (DTR) itp.
Praca technika elektryka ma charakter produkcyjny i usługowy, kwalifikowana jest jako średnio ciężka. Na stanowiskach pracy dominują czynności motoryczne i sensoryczne. 

Do głównych wymagań psychologicznych należą zdolność koncentracji i podzielność uwagi, umiejętność logicznego rozumowania oraz uzdolnienia techniczne. W zawodzie tym podstawowymi cechami dobrego pracownika s(samokontrola i samodzielność, ale także umiejętność podporządkowania się zaleceniom przełożonych. Czynności elektroinstalatorskie lub nadzór nad działaniem urządzeń elektrycznych to praca mozolna i żmudna, tak więc umiejętność pracy w warunkach monotonnych i wytrzymałość na długotrwały wysiłek jest bardzo pożądana. Praca technika elektryka wymaga także wytrwałości i przede wszystkim wszystko dokładności.

Aby zdobyć zawód technika elektryka należy ukończyć szkołę średnią – technikum elektryczne lub elektroenergetyczne. Szkół tego typu jest wiele i rozproszone są one na terenie całego kraju. Do wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie kwalifikacji w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich oraz ukończenie kursów bhp. Zaświadczenie kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (E) do 1 kV uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną SEP i ważne jest 5 lat.

źródło: Przewodnik po zawodach, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty