Technik informatyk

Osoby zatrudnione na stanowiskach technika informatyka w codziennej pracy stykają się z komputerami i urządzeniami peryferyjnymi, oraz różnego rodzaju programami użytkowymi. W zależności od rodzaju zatrudnienia wykonują oni różne zadania. Istnieje jednak pewna grupa cech wspólnych dla wszystkich techników informatyków:

 • dobieranie konfiguracji sprzętowej dla potrzeb użytkownika,
 • konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
 • instalacja urządzeń peryferyjnych,
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego,
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego.

W zależności od specjalności może wykonywać dodatkowe prace np.:

 • administrowanie lokalną siecią,
 • projektować proste programy użytkowe,
 • archiwizować pliki,
 • odtwarzać kopie danych,
 • projektować strony www,
 • zarządzać kontami poczty elektronicznej.

Technik informatyk może być zatrudniony jako serwisant – sprzedawca  sprzętu komputerowego. Do jego obowiązków należy zmontowanie sprzętu komputerowego  z odpowiednich podzespołów zgodnie z zamówieniem klienta, instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego oraz użytkowego. W przypadku awarii komputera – zdiagnozowanie uszkodzonego podzespołu oraz jego wymiana na sprawny. Niekiedy także zajmuje się on konserwacją i czyszczeniem sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych.

Może by także zatrudniony jako konserwator – administrator sieci komputerowej. Do jego podstawowych zadań należy: bieżąca konserwacja sprzętu, naprawa w przypadku uszkodzenia oraz administrowanie siecią: zakładanie kont użytkowników, nadawanie uprawnie do aplikacji i programów, oraz udostępnianie urządzeń peryferyjnych np.: drukarek. 

W związku z nieporównywalnym z innymi dziedzinami (może z wyjątkiem elektroniki) rozwojem informatyki zawód dzieli się na wiele specjalności (węższych dziedzin specjalizacji). 

Podział na przykładowe specjalności zawodu technik informatyk:

 • administrator – zarządzanie siecią lokalną lub bazami danych,
 • grafik - projektant – projektowanie stron www, 
 • serwisant – sprzedawca sprzętu komputerowego – zmontowanie sprzętu, naprawa, instalacja oprogramowania,
 • technika multimedialna – cyfrowa obróbka obrazu, dźwięku i wideo,
 • operator sprzętu komputerowego – wprowadzanie danych do baz.

Technik informatyk jest zawodem uniwersalnym. Można go wykonywać w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy). Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku rosną wraz z informatyzacją gospodarki. Ludzie w tym zawodzie będą poszukiwani wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do naprawy sprzętu komputerowego, instalowania i prowadzenia baz danych lub oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań. 

Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Mogą także zakładać własną działalność gospodarczą np.: handel i naprawa sprzętu komputerowego oraz dystrybucja oprogramowania.  

Ze względu na to iż na tym stanowisku pracują ludzie z wykształceniem policealnym lub licencjackim, możliwość awansu jest duża. Może się ona odbywać poprzez ukończenie studiów wyższych, lub specjalistycznych kursów. Ze względu na dynamiczny rozwój całej informatyki nie istnieje już technik informatyk „do wszystkiego”. Coraz więcej szkół i uczelni proponuje wąską specjalizację z ogólnym programem dydaktycznym z zakresu informatyki. Dlatego wśród jednego zawodu technik informatyk jest tak wiele specjalności. Po specjalistycznych kursach z obsługi komputera może zostać administratorem sieci lub bazy danych, z projektanta stron www może zostać administratorem serwera www itp.

źródło: Przewodnik po zawodach, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty