Rzuty aksonometryczne

AutoCAD umożliwia tworzenie rysunków aksonometrycznych (izometrii). Rysunek taki wykonujemy na 3 płaszczyznach aksonometrycznych: lewej, prawej i górnej. Rysunek aksonometryczny jest tylko płaską namiastką rysunku przestrzennego —
w rzeczywistości jest to rysunek płaski, który sprawia iluzję przestrzeni (dzięki pochyleniu osi w płaszczyźnie XY). Rysunek aksonometryczny wykonujemy za pomocą siatki aksonometrycznej, która odpowiednio pozycjonuje kursor na ekranie. Siatka aksonometryczna jest szczególną odmianą siatki skoku.

Siatka aksonometryczna

Siatka aksonometryczna odpowiednio pochyla linie kursora na ekranie, co ułatwia tworzenie rysunku aksonometrycznego. Płaszczyzny aksonometryczne to płaszczyzny umowne — w rzeczywistości rysujemy ciągle w płaszczyźnie XY bieżącego
układu współrzędnych. Do dyspozycji mamy trzy płaszczyzny aksonometryczne: lewą, prawą i górną. Bieżącą płaszczyznę można łatwo zmieniać w trakcie rysowania (naciskając kombinację klawiszy CTRL-E lub F5). Po włączeniu siatki aksonometrycznej linie
kursora są rysowane ukośnie w stosunku do płaszczyzny. Dwie osie nachylone do poziomu pod kątem 90? i 150? wyznaczają lewą płaszczyznę aksonometryczną, osie nachylone pod kątem 30 stopni i 90 stopni — prawą płaszczyznę, natomiast osie nachylone pod kątem 30 stopni i 150 stopni wyznaczają górną płaszczyznę.

Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej

Siatkę aksonometryczną można włączyć w oknie dialogowym ustawień rysunku. Kliknij prawym przyciskiem myszy w linii statusowej przełącznik Tryb skoku i wybierz z menu kontekstowego opcję Ustawienia....

Aby włączyć siatkę aksonometryczna, włącz przełącznik Skok izometryczny.

  • Po włączeniu siatki aksonometrycznej linie kursora zostaną dopasowane do wybranej płaszczyzny.
  • Zmiany płaszczyzny aksonometrycznej (lewa, prawa lub górna) dokonujemy, naciskając kombinację klawiszy CTRL-E lub F5.


Polecenie IZO

Polecenie IZO umożliwia wybór płaszczyzny aksonometrycznej. Polecenie to wpisujemy z klawiatury. Po wybraniu polecenia, w odpowiedzi na „Podaj ustawienia płaszczyzny izometrycznej [Lewa/Górna/Prawa] :” wybierz jedną z płaszczyzn aksonometrycznych.

  • Lewa – włącza lewą płaszczyznę aksonometryczną.
  • Górna – włącza górną płaszczyznę aksonometryczną.
  • Prawa – włącza prawą płaszczyznę aksonometryczną.

Zmiany płaszczyzny aksonometrycznej łatwiej dokonać przez naciśnięcie na klawiaturze kombinacji klawiszy CTRL-E lub F5. Polecenie IZO można wykorzystać w skrypcie.

Polecenie ‘IZO (poprzedzone apostrofem) można wywołać nakładkowo w czasie wykonywania innego polecenia.

Okrąg aksonometryczny — ELIPSA

Okrąg i łuk aksonometryczny rysujemy, korzystając z opcji polecenia ELIPSA.
[Narzędzia główne] -> [Rysuj] -> [Elipsa] -> [Oś, koniec]

Określ początek osi elipsy lub[łUk/śrOdek/Izo]: izo
Określ środek okręgu izo:
wskaż środek okręgu
Określ promień okręgu izo lub [śreDnica]:
podaj promień

rzuty aksonometryczne

W odpowiedzi na ostatnie pytanie można również wybrać opcję śreDnica i podać średnicę okręgu.

  • Przed rozpoczęciem rysowania elipsy musi zostać włączony skok izometryczny. W przeciwnym przypadku opcja Izo nie będzie dostępna.
  • Za pomocą polecenia ELIPSA można również narysować łuk aksonometryczny.

Podobne artykuły

« Wymiarowanie w AutoCADBloki Autocad »

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji: