Inicjalizacja zmiennej w JAVA

Zanim użyjesz zmiennej, powinieneś nadać jej wartość. Jeden ze sposobów, który już poznałeś, polega na użyciu operatora przypisania. Kolejny polega na nadaniu wartości zmiennej podczas jej deklarowania. W tym celu za nazwą zmiennej umieszczamy znak równości i początkową wartość zmiennej. Oto ogólna postać takiej inicjalizacji:

typ zmienna = wartosc;

zmienna otrzyma podaną wartość w momencie jej utworzenia. Wartość ta musi być oczywiście zgodna z typem zmiennej. Oto kilka przykładów takiej inicjalizacji:

int count = 10; // nadaje count wartość 10
char ch = 'X'; // inicjuje ch literą X
float f = 1.2F; // f otrzymuje wartość 1.2

Jeśli deklarujesz dwie lub więcej zmiennych za pomocą jednej instrukcji, to również w tym przypadku możesz nadać im wartości początkowe. Na przykład:

int a, b = 8, c = 19, d; // inicjalizacja b i c

W tym przykładzie tylko zmienne b i c zostały zainicjowane.

Dynamiczna inicjalizacja

Chociaż w poprzednich przykładach do inicjalizacji zmiennych używaliśmy wyłącznie stałych, Java umożliwia również dynamiczną inicjalizację zmiennych za pomocą dowolnego wyrażenia, które jest poprawne w momencie deklarowania zmiennej. Na listingu 2.7 przedstawiłem przykład krótkiego programu, który oblicza pojemność walca w oparciu o jego wysokość i promień podstawy.

Listing 2.7. DynInit.java
// Demonstruje dynamiczną inicjalizację.
class DynInit {
  public static void main(String args[]) {    double radius = 4, height = 5;
    // dynamiczna inicjalizacja zmiennej volume podczas wykonywania programu
    double volume = 3.1416 * radius * radius * height;
    System.out.println("Pojemność walca wynosi " + volume);
  }
}

W programie tym zostały zadeklarowane trzy zmienne lokalne: radius, height i volume. Pierwsze dwie, radius i height, zostały zainicjowane za pomocą stałych. Natomiast zmienna volume została zainicjowana dynamicznie wartością wyrażenia reprezentującego pojemność walca. Wyrażenie inicjujące może zawierać dowolny element poprawny w momencie inicjalizacji, w tym inne zmienne, literały, a nawet wywołania metod. 

Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie VI, Autor: Herbert Schildt, Wydawnictwo: Helion

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty