Inżynier produkcji

Inżynieria produkcji jest dyscypliną, która zajmuje się regułami rządzącymi projektowaniem procesów i wyrobów, a także określa podstawy eksploatowania maszyn i zarządzania procesami produkcji. Z punktu widzenia humanistycznego można powiedzieć, że jest to ogół działań, których celem jest skuteczna produkcja od momentu, gdy zdefiniowana zostanie potrzeba, aż po moment, w którym zostanie ona w pełni zaspokojona. Czy tylko tyle robi inżynier produkcji?

Zawód inżyniera produkcji

Specjalista inżynierii produkcji jest odpowiedzialny za kreację i rozwój nowoczesnych linii produkcyjnych i montażowych. Do jego najważniejszych obowiązków należy nie tylko wprowadzanie i monitorowanie pakietu technicznego, ale również jego kontrola. Pakietem technicznym nazywa się sposób produkcji oraz montażu maszyn, czyli ogół działań podejmowanych w celu ich wytwarzania.

Inżynier produkcji odpowiedzialny jest również za identyfikację i analizę kwestii z zakresu inżynierii, ma możliwość wysuwania propozycji nowych rozwiązań i wprowadzania ich w życie. Działania w tym zakresie obejmują nie tylko zmiany w narzędziach i procedurach, ale także sporządzanie raportów oraz statystyk wskaźników produkcji, analizę i propozycje operacji usprawniających proces produkcji. Specjalista tej dziedziny ma kontrolę nad dokumentacją procesów produkcyjnych, co należy rozumieć jako ustalanie standardów i dyspozycji stanowiskowych oraz aktualizacji danych. Wśród zadań inżyniera produkcji znajduje się również udoskonalanie procedur produkcyjnych w ramach poprawy jakości, efektywności,  a także redukcji kosztów.

Jakie kwalifikacje każdy inżynier produkcji posiadać powinien?

Inżynier produkcji z pewnością musi się legitymować wykształceniem wyższym, posługiwać się językiem angielskim (mile widziany także niemiecki) i obsługiwać odpowiednie programy komputerowe (głównie CAD). Istotne jest również, by inżynier produkcji charakteryzował się zdolnościami technicznymi, umiał negocjować, był odpowiedzialny i sumienny, a także precyzyjny i komunikatywny. Ważną cechą okazuje się również w wielu przypadkach jest umiejętność podejmowania szybkich decyzji, odporność na stres i charyzma, pozwalająca na kierowanie pracą zespołu, zdolność jednoczenia ludzi w zwartą, zgraną grupę, umiejącą ze sobą współpracować i inspirować siebie nawzajem.

Praca inżyniera produkcji to w dużej mierze praca kreatywna, dlatego nie bez znaczenia jest wyobraźnia i otwarty umysł, który pozwala na spojrzenie na wiele problemów w sposób innowacyjny, niekiedy futurystyczny. Tylko postawa otwarta na nowości pozwoli na tworzenie wynalazków i taka też postawa powinna charakteryzować inżyniera produkcji. 

Tagi: Inżynier produkcji

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty