Polecenie Trim w Catia

Polecenie Trim w Catia

Omówione w poprzednim punkcie polecenie Split jest zazwyczaj początkiem pewnej standardowej procedury konstrukcyjnej, której celem jest definicja krzywej sklejonej z kilku wzajemnie ciągłych krzywych cząstkowych. Krzywe cząstkowe powstają w rezultacie zastosowania różnych poleceń środowiska GSD i jeśli trzeba, są przycinane (polecenie Split) i wreszcie łączone w jedną krzywą zespoloną (polecenie Join). Na przykład krzywa Split.1 z rysunku 2.309 może być zastosowana jako element tnący krzywą Join.1, aby w rezultacie można było zdefiniować krzywą zamkniętą Join.2 zbudowaną z krzywych Split.1 i Split.2 (rysunek 2.310).

 

Rysunek 2.310. Przykład budowy krzywej zamkniętej Join.2 zgodnie z procedurą Split+Split+Join 

 

Polecenie Trim w trybie Standard upraszcza tę procedurę, bo umożliwia jednoczesne przycięcie i połączenie krzywych cząstkowych w jeden obiekt. Rezultat zastosowania polecenia Trim do krzywych Curve.1 i Join.1, czyli krzywa Trim.1 (rysunek 2.311), jest geometrycznie identyczny z krzywą Join.2 z rysunku 2.310.

 

Rysunek 2.311. Przykład budowy krzywej zamkniętej Trim.1 za pomocą polecenia Trim

Dla tych samych elementów początkowych, czyli krzywych Curve.1 i Join.1, można więc zdefiniować „umowne” równanie: Split.1 + Split.2 + Join.2 = Trim.1 (rysunek 2.312).

Polecenie Trim zastosowane w trybie Pieces buduje krzywą sklejoną z segmentów wskazanych krzywych wejściowych. Każde wskazanie krzywej oznacza wskazanie jej segmentu pomiędzy najbliższymi punktami przecięcia z innymi krzywymi (rysunek 2.313). Zastosowanie takiej metody pozwala pominąć czasochłonne przycinanie wielu krzywych w celu uzyskania jednej krzywej ciągłej.

 

Rysunek 2.312. Zbudowane za pomocą różnych procedur konstrukcyjnych krzywe Join.2 i Trim. 1 są geometrycznie identyczne

 

Rysunek 2.313. Zastosowanie polecenia Trim w trybie Pieces

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty