Regulamin Konkursu CAD Expert

§ 1. Organizator Konkursu

1.1. Organizatorem Konkursu jest: Net Portal z siedzibą w Brwinowie, przy ulicy Poprzecznej 13.

§ 2. Cele konkursu

2.1 Konkurs ma na celu aktywizację studentów i absolwentów uczelni technicznych w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu CAD oraz propagowanie postaw dzielenia się wiedzą.

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie

3.1.W konkursie udział wezmą studenci i absolwenci politechniki, uniwersytetów oraz innych uczelni wyższych.

3.2. W celu przystąpienia do konkursu uczestnik jest zobowiązany wysłać pracę konkursową na adres konkurs(at)strefainzyniera.pl.

3.3. Udział w konkursie polega na przygotowaniu prac (tekstów) dotyczących wybranych zagadnień z zakresu wykorzystania programów typu CAD.

Prace przygotowywane przez uczestników konkursu mogą mieć dowolną formę. W szczególności może to być analiza problemu, teoretyczne opracowanie tematu lub poradnik jak zastosować wybrane rozwiązanie w praktyce.

§ 4. Harmonogram konkursu

4.1. 6 marca 2018 roku – oficjalne rozpoczęcie konkursu .

4.2. 14 maja 2018 roku – termin przesyłania prac

4.3. 4 czerwca 2018 roku – ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród.

§ 5. Własność intelektualna

5.1. Przedstawione prace powinny być oryginalne oraz nie mogą naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej lub naruszać dóbr osobistych osób trzecich.

5.2. Uczestnicy oświadczają, że przejmują na siebie całkowitą odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z wykorzystaniem treści prac przygotowanych przez uczestnika.

§ 6. Komisja konkursowa i ocena zgłoszeń

6.1. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli zespołu Strefainzyniera.pl.

6.2. Komisja konkursowa przy ocenie prac uwzględni w szczególności następujące kryteria:

  • prawidłowość merytoryczną
  • nowatorskie podejście
  • walor praktyczny przygotowanego opracowania dla społeczności
  • czytelność i zrozumiałość pracy.

6.3. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona drogą elektroniczną (wysłanie informacji do wszystkich uczestników konkursu) oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej konkurs.Strefainzyniera.pl.

6.4. Nagrody:

Po ogłoszeniu wyników konkursu Komisja przyzna laureatom nagrody. Miejsca od pierwszego do trzydziestego zostaną uhonorowane publikacjami wydawnictw Helion i PWN.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie ich imion i nazwisk.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu.

7.3. Zapytania związane z Konkursem proszę kierować do na adres mailowy: konkurs(at)strefainzyniera.pl.

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty