Energetyka

Energetyka w Polsce jest jedną z tych branż którą w najbliższym czasie czekają rewolucyjne zmiany, co nie pozostanie bez wpływu na rynek pracy. Przede wszystkim nadchodzące lata to czas gruntownej modernizacji istniejących elektrowni opartych na węglu. Stare bloki energetyczne trzeba będzie zastąpić nowymi – bardziej wydajnymi i ekologicznymi. Kolejny wielki projekt to uruchomienie pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Jest to niebagatelne przedsięwzięcie i choć w mediach trwa dyskusja nad powodzeniem całego projektu, to nie da się ukryć, że prace przygotowawcze już trwają. Jeśli nie zajdą żadne nieprzewidziane okoliczności, to uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej jest planowane przed końcem 2024 roku. Już tylko te dwa projekty będą wiązały z zapotrzebowaniem na fachowców od energetyki, którzy będą wspierać wdrażanie tych zmian.

Ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej prawdziwych rewolucji w branży energetycznej. Mowa tu oczywiście o upowszechnieniu rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej. W rezultacie całkowitej  zmianie ulegnie model produkcji energii elektrycznej w naszym kraju. Do tej pory głównymi dostawcami energii były wielkie elektrownie, opalane w zdecydowanej większości węglem. W przyszłości jednak, to każda osoba będzie mogła być zarówno odbiorcą, jak i producentem energii elektrycznej. Powstało nowe pojęcie określające taki podmiot – prosument, czyli producent i konsument jednocześnie. Te zmiany już się zresztą zaczęły – już dziś można sprzedawać do sieci samodzielnie wyprodukowany prąd, a jednocześnie pobierać go w sytuacji deficytu energii.

 

Przyszłość sektora energetycznego

Ze zmianami w strukturze produkcji energii wiąże się rewolucja związana z zastosowaniem inteligentnych sieci – smart grids. Idea tego rozwiązania zasadza się na zastosowaniu sieci, które pozwolą kierować energię elektryczną, w ten sposób, aby ona docierała tam, gdzie będzie właśnie potrzebna. W rezultacie możliwe będzie optymalne zarządzanie energią elektryczną. W krajach, gdzie duża część energii pochodzi ze źródeł odnawialnych już teraz ważne elastyczne zarządzanie przesyłem energii. O ile bowiem wiatr nie zawsze wieje, to już prąd w gniazdku wszyscy odbiorcy potrzebują mieć cały czas. Optymalne gospodarowanie energią mogą zapewnić właśnie inteligentne sieci. Będą one tym bardziej potrzebne, że w przypadku wdrożenia energetyki rozproszonej cały system wytwarzania, przesyłu i konsumpcji energii elektrycznej stanie się zdecydowanie bardziej skomplikowany.

 

Nowoczesne miejsca pracy

Postępujące zmiany w branży energetycznej będą wiązać się z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów od instalacji i utrzymania farm wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych, wykorzystania energii atomowej, a także obsługi sieci. Zajęcie znajdą specjaliści od zaawansowanych systemów zarządzania energią, a także informatycy wdrażający systemy IT w energetyce. Upowszechnią się też zagadnienia takie jak rolnictwo energetyczne oraz efektywne wykorzystanie odpadów.

Pracy będzie więc dużo. Specjaliści z różnych obszarów powinni zwracać uwagę na rozwój sektora energetycznego w Polsce ponieważ w najbliższych latach może on stać się pracodawcą dla wielu inżynierów.

 

Wyzwania w sektorze energetycznym

W najbliższych latach branża energetyczna prawdopodobnie będzie musiała się zmierzyć z deficytem mocy wytwórczych. Będzie to rezultatem wyłączenia starych bloków w wielu elektrowniach. Jednocześnie proces budowy nowych dopiero się rozpoczyna. Istnieje poważne ryzyko, że za kilka lat pojawią się braki w produkcji energii elektrycznej co przełoży się na przerwy w dostawach prądu do odbiorców. Energetycy będą musieli opracować plan postępowania w tej sytuacji. Pojawią się pytania o priorytetowych odbiorców i sposoby podziału energii, tak aby zapewnić podstawowe potrzeby odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw.

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty