Budownictwo

Ostatnie lata nie były zbyt szczęśliwe dla branży budowlane w Polsce. Jednak 2014 rok był zaczątkiem zmian na lepsze. W wielu przedsiębiorstwach budowlanych zostały przeprowadzone procesy restrukturyzacyjne, co dało nowy impuls do rozwoju. Odchodzą w przeszłość także wspomnienia związane z upadłościami firm, które były zaangażowane w budowę infrastruktury drogowej związanej z EURO 2012.

Branża budowlana obejmuje kilka głównych segmentów, takich jak:

- budownictwo mieszkaniowe

- budownictwo przemysłowe

- budownictwo komercyjne

- budownictwo użyteczności publicznej

- budownictwo drogowe

- budownictwo kolejowe

- budownictwo hydrotechniczne

- budownictwo energetyczne.

Przyjrzyjmy się więc najbardziej obiecującym obszarom.

 

W wielu segmentach branży budowlanej 2015 rok i lata kolejne rysują się w jasnych barwach. W szczególności już w tym roku samorządy uzyskają dostęp do środków finansowych z nowego budżetu Unii Europejskiej. Przełoży się to na wzrost zamówień w branży, szczególnie w zakresie budownictwa drogowego. Trwają także prace nad rozbudową naszej sieci dróg szybkiego ruchu. Tu z kolei, w ciągu kilku najbliższych lat budowlańcy będą mieli pełne ręce roboty.

Ponadto, w roku bieżącym planowany jest szereg inwestycji w infrastrukturę kolejową. Pomimo, że duża ilość prac w tym segmencie wynika z dotychczas narosłych zaległości, to lista nowych inwestycji też napawa optymizmem.

Wiele będzie się także działo w budownictwie energetycznym. Tu dadzą o sobie znać inwestycje w elektrownie – takie jak w Opolu czy w Jaworznie. Zapowiadane są także prace związane z rozbudową sieci przesyłowych w wielu regionach kraju.

Z kolei dobre wskaźniki ekonomiczne Polski pozwalają spodziewać się wzrostów w budownictwie mieszkaniowym. Więcej pieniędzy w portfelach obywateli to skuteczny bodziec do trwałego ożywienia na rynku budowy mieszkań i domów. Oczywiście skala tego wzrostu wygląda różnie w każdym regionie kraju, ale daje szanse na znalezienie pracy bezpośrednio w miejscu zamieszkania. 
 

Uprawnienia budowlane – co trzeba wiedzieć?

Aby wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie konieczne jest zdobycie uprawnień budowlanych. Uprawnienia te nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Aby zdobyć uprawnienia budowlane należy:

 • posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne
 • odbyć praktykę zawodową
 • zdać egzamin ze znajomości procesu budowlanego.

 

Uprawnienia budowlane są nadawane w następujących specjalnościach:

 • architektoniczna
 • konstrukcyjno-budowlana
 • drogowa
 • mostowa
 • kolejowa
 • wyburzeniowa
 • telekomunikacyjna
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

Liczby

2 – są 2 sesje egzaminacyjne – wiosenna i jesienna

3 - pozytywny wynik części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane jest ważny przez 3 lata od dnia jego uzyskania

16 – w Polsce działa 16 okręgowych izb inżynierów budownictwa

430 – ponad 430 kandydatów ubiegało się o uprawnienia budowlane w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w czasie jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2014 r. Była to najbardziej oblega Izba w kraju.

 3000 – około 3000 osób ubiegało się o uprawnienia budowlane w całym kraju w czasie jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2014 r

 

Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, http://www.piib.org.pl/ 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty