Wynagrodzenia inżynierów w 2014 roku

 

Miniony roku po raz kolejny dowiódł, że wykształcenie techniczne pozostaje w cenie. Mediana wynagrodzeń osób z wykształceniem magisterskim inżynierskim wyniosła 5 750 PLN brutto miesięcznie — wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. To o 28% (1 250 PLN) więcej niż wyniosło przeciętne wynagrodzenie magistrów. Co czwarty pracownik z tytułem zawodowym magistra inżyniera zarabiał 9 000 PLN i więcej, a 25% z nich zarabiało 3 800 PLN i mniej. 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

We wszystkich województwach więcej zarabiali pracownicy po studiach magisterskich inżynierskich niż sami magistrowie. Najwyższe zarobki były w województwie mazowieckim, gdzie mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów wyniosła 7 588 PLN brutto miesięcznie i była wyższa o 26% od przeciętnego wynagrodzenia magistrów, które wyniosło 6 000 PLN.  Nieco niższe wynagrodzenie otrzymują absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia zatrudnieni w województwach: pomorskim, dolnośląskim, małopolskim i śląskim.

 

Wynagrodzenia magistrów inżynierów oraz magistrów na różnych szczeblach organizacji

 

Wśród dyrektorów i członków zarządu różnica w medianach wynagrodzeń magistrów oraz magistrów inżynierów wyniosła 1 114 PLN, czyli absolwenci studiów technicznych zarobili o 9% więcej. Duża różnica, rzędu 15% (1 000 PLN) była między zarobkami kierowników po różnych studiach. Magistrowie inżynierowie przeciętnie zarabiali 7 500 PLN, a pracownicy bez tytułu inżyniera 6 500 PLN brutto na miesiąc.

 

 

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w przedsiębiorstwach różnej wielkości

Inżynierowie z dyplomem studiów drugiego stopnia najwyższe wynagrodzenia otrzymywali w wielkich przedsiębiorstwach, zatrudniających 1 000 pracowników i więcej, co drugi z nich zarabiał 6 500 PLN brutto i więcej. Zarobki w średnich i małych przedsiębiorstwach są zbliżone.

 

 

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo

(1 000 i więcej)

6 560

4 300

6 500

10 000

duże przedsiębiorstwo (250-999)

4 955

4 150

6 200

9 900

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

6 762

3 700

5 500

8 700

małe przedsiębiorstwo (10-49)

3 897

3 500

5 000

8 000

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

1 675

2 760

4 100

7 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

 

 

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w przedsiębiorstwach
o różnym pochodzeniu kapitału

Znacznie wyższe pensje, o 2 700 PLN otrzymywali magistrowie inżynierowie, którzy pracowali w przedsiębiorstwach zagranicznych. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 500 PLN brutto.

 

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

9 514

5 000

7 500

11 600

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

14 335

3 300

4 800

7 400

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

 

 

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w wybranych branżach

 

Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w bankowości oraz w telekomunikacji. W obu branżach przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8 000 PLN brutto. Co czwarty pracownik banku z tytułem magistra inżyniera zarabiał 12 000 PLN i więcej. Następni w kolejności pod względem zarobków są inżynierowie pracujący w sektorze IT.

 

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

bankowość

817

5 250

8 000

12 000

telekomunikacja

895

5 555

8 000

11 500

IT

3 994

5 000

7 500

10 700

energetyka i ciepłownictwo

1 638

4 000

5 900

9 000

przemysł ciężki

2 918

4 150

5 800

8 800

budownictwo

3 341

3 300

4 870

7 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

 

 

Wynagrodzenia magistrów inżynierów na wybranych stanowiskach

Analizując wynagrodzenia na stanowiskach, warto zwrócić uwagę na zarobki kierowników projektu. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 9 226 PLN brutto miesięcznie. Warto zwrócić uwagę na wysoką medianę wynagrodzeń na stanowisku kierownika budowy wynoszącą 6 360 PLN brutto miesięcznie.

 

 

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kierownik projektu

705

7 000

9 226

12 500

kierownik budowy

607

4 500

6 360

8 200

konstruktor

305

4 100

6 000

8 500

inżynier ds. jakości

270

4 000

5 974

8 600

automatyk

390

4 000

5 150

7 500

elektronik

131

3 690

5 000

6 450

inżynier budowy

527

3 000

3 900

5 000

architekt

372

2 500

3 347

4 600

geodeta

113

2 400

3 288

4 500

laborant chemiczny (chemik)

86

2 300

2 895

3 750

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

*uwzględniono pracowników na wszystkich szczeblach organizacji

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty