Wynagrodzenia w branży IT

Miniony rok zdecydowana większość informatyków z pewnością zaliczy do udanych. Nie można się temu dziwić – pracują w jednej z najlepiej opłacanych branż w Polsce. Jak to jednak wygląda w szczegółach?

  • Jakie technologie wiążą się z najwyższym wynagrodzeniem?  
  • Jakie wynagrodzenia są oferowane w różnych obszarach branży IT?  
  • Jaki jest poziom wynagrodzeń w różnych województwach?  

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższej analizie.

 

Wysoka mediana zarobków – 6 000 zł

Co druga osoba pracująca w branży IT w ubiegłym roku zarobiła ponad 6 000 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Najlepiej wynagradzanych 25% pracowników zarabiało ponad 9 200 PLN brutto, a 25% najgorzej wynagradzanych - 4 000 PLN i mniej. Wynika z tego, że co drugi zatrudniony w tej branży otrzymywał pomiędzy 4 000 a 9 200 PLN brutto miesięcznie.

 

 

Wynagrodzenia w poszczególnych sekcjach branży IT

W ramach branży IT można wyróżnić kilka sekcji, które charakteryzują się różnymi poziomami wynagrodzenia. Należy więc wskazać:

  • hardware – czyli produkcja i sprzedaż sprzętu,
  • software – wytwarzanie i sprzedaż oprogramowania,
  • serwis komputerowy,
  • działania internetowe,
  • sieci komputerowe
  • konsulting.

Najwyżej opłacaną sekcją był konsulting, w którym przeciętne zarobki wyniosły 7 100 PLN. Sekcja software jest na drugim miejscu z medianą równą 6 200 PLN. Na ostatnim miejscu znajduje się serwis z medianą pensji wynoszącą 4 200 PLN. 

 

 

Wynagrodzenie w wybranych działach

Badając zarobki całej branży otrzymujemy dane dotyczące pracy we wszystkich działach firm o tym profilu działalności. Informacja o płacach w branży IT dotyczy więc nie tylko informatyków, ale i np. księgowych, sekretarek, kadrowych i sprzedawców w firmach o takim profilu działalności.

W samym dziale IT firm informatycznych zbadaliśmy płace w podziale na poszczególne poddziały: architektury i projektowania, wdrożeń i testowania. Mediana wynagrodzenia pracowników działu architektury i projektowania w branży IT była najwyższa i wynosiła 9 350 PLN. Najniżej opłacani byli pracownicy techniczni i serwisu, ich mediana płac wynosiła 4 000 PLN, a co czwarty pracownik zarobił poniżej 3 000 PLN.

działy

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

IT – dział architektury/projektowania

627

6 200

9 350

13 000

sprzedaży

178

5 010

8 602

14 000

IT – dział wdrożeń

741

4 500

6 600

10 200

IT – dział testowania

529

4 000

5 800

8 000

marketing

260

3 280

5 000

7 655

techniczny, serwis

465

3 000

4 000

7 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

 

Wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie oferowano specjalistom IT na stanowisku kierownika zespołu – 10 000 PLN. Co czwarta osoba na tym stanowisku zarabiała 13 000 PLN i więcej. Konsultanci SAP wyprzedzają z medianą 9 000 PLN wyprzedzają programistów C/C++, którzy przeciętnie zarabiają 6 500 PLN. Warto zauważyć, że co czwarty programista C/C++ zarabiał powyżej 9 500 PLN.

 

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kierownik zespołu

259

7 400

10 000

13 000

konsultant SAP

125

6 000

9 000

12 700

inżynier oprogramowania

320

6 000

8 200

10 450

programista C/C++

509

4 400

6 500

9 500

tester oprogramowania

470

3 500

5 000

7 150

webdeveloper

85

2 975

4 200

6 100

grafik komputerowy

104

2 500

3 500

5 550

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

 

Wynagrodzenia różnych grup pracowników w dziale IT

Najwyższe zarobki otrzymywali informatycy zajmujący się architekturą i projektowaniem systemów, mediana wyniosła 8 945 PLN brutto miesięcznie, a 25% pracowników zarabiało 12 500 PLN i więcej. Wysokie wynagrodzenia otrzymywali również wdrożeniowcy – 7 200 PLN. Programiści i specjaliści z zakresu bezpieczeństwa w IT zarabiali przeciętnie 6 500 PLN.

 

grupy pracowników

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

architektury/projektowania (IT)

1 112

5 785

8 945

12 500

wdrożeń (IT)

1 223

4 650

7 200

11 300

programowania (IT)

6 587

4 400

6 500

9 500

bezpieczeństwa (IT)

228

4 500

6 500

9 500

testowania (IT)

790

4 000

5 875

8 411

ogólny dział IT

3 299

3 550

5 400

8 600

wsparcia/administracji (IT)

1 216

3 500

4 992

7 500

grafiki komputerowej (IT)

381

2 500

3 200

4 620

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014

 

Mediana wynagrodzeń pracowników działu IT o różnym stażu pracy

Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy działu IT, ze stażem pracy pomiędzy 11 a 15 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 8 300 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali najmłodsi pracownicy, którzy nie przepracowali jeszcze pierwszego roku – 3 500 PLN brutto miesięcznie. 

 

 

Wynagrodzenia w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Zarobki informatyków są o wiele wyższe w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Różnica w medianie wynosi prawie 2 700 PLN w porównaniu z polskimi przedsiębiorstwami.

 

pochodzenie kapitału

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

zagraniczny

4 464

5 100

7 659

11 000

polski

7 152

3 500

5 000

7 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

 

Wynagrodzenia w województwach

Pracownicy IT mogli liczyć na najwyższe wynagrodzenie (mediana 6-7 tys. PLN) w takich województwach jak: mazowieckie, pomorskie, dolnośląskie i małopolskie. Natomiast najniżej wynagradzani byli w: podlaskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim, poniżej 4 000 PLN miesięcznie brutto.

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty