Wynagrodzenia inżynierów w energetyce i ciepłownictwie

Wynagrodzenia inżynierów w energetyce i ciepłownictwie

W 2013 roku przeciętne płace  w energetyce i ciepłownictwie wynosiły 4 616 PLN. Najwyższe wynagrodzenie w tym sektorze odnotowano w województwie mazowieckim - 6 040 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

 

 

 

Dane ogólne

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w energetyce i ciepłownictwie wyniosła w 2013 roku 4 616 PLN. Najniższe zarobki (o około 30%) w omawianej branży były w województwie lubuskim – 3 550 PLN. W większości województw płace oscylowały jednak w okolicach mediany ogólnopolskiej. Najwyższe wynagrodzenie odnotowano w województwie mazowieckim - 6 040 PLN. Oznacza to, że różnica pomiędzy zarobkami w województwie, gdzie były ona najniższe a tym, gdzie były najwyższe sięgała 70%.

wynagrodzenia inżynierów w energetyce

Wykres 1. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w energetyce i ciepłownictwie
w różnych województwach w 2013 roku (w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych

Na wszystkich szczeblach zatrudnienia wyższe wynagrodzenia były w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Co więcej, im wyższa grupa stanowisk, tym te dysproporcje były większe. Wśród pracowników szeregowych różnice sięgały 17%. Specjaliści pracujący
w firmach zagranicznych zarabiali już o 40% więcej, od ich odpowiedników w polskich przedsiębiorstwach. Największe, sięgające niemal 60% zróżnicowanie zarobków zaobserwowano wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze.

wynagrodzenia inżynierów w energetyce

Wykres 2. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w energetyce i ciepłownictwie w firmach polskich i zagranicznych na różnych szczeblach zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Wynagrodzenia w różnych działach

Najwyższe wynagrodzenia w branży energetyka i ciepłownictwo otrzymywały osoby pracujące w działach finansów, księgowości i audytu – 5 525 PLN. Największe było tam również zróżnicowanie wynagrodzeń. Połowa pracowników tych działów zarabiała od 3 680 PLN do 9 940. Oznacza to, że różnica sięgała 170%. Wynagrodzenia na podobnym poziomie otrzymywali pracownicy działu badań i rozwoju – 5 500 PLN. Najniższe były płace pracowników działów administracyjnych, biura zarządu. Tam 25% najniżej wynagradzanych osób otrzymywało nie więcej niż 3 000 PLN miesięcznie, a mediana wynosiła 4 100 PLN. Najmniejsze zróżnicowanie wynagrodzeń odnotowano natomiast w dziale produkcyjnym, gdzie różnica pomiędzy 25% najniżej i najwyżej wynagradzanych pracowników wynosiła 110%.

 

wynagrodzenia inżynierów w energetyce

 

Wykres 3. Wynagrodzenia całkowite brutto w energetyce i ciepłownictwie
w różnych działach w 2013 roku (w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Zarobki na przykładowych stanowiskach

Spośród przykładowych stanowisk w energetyce i ciepłownictwie przedstawionych na Wykresie 1 najniżej wynagradzani byli asystenci projektanta, których mediana wynagrodzenia wyniosła 2 850 PLN. 25% najniżej opłacanych osób otrzymywało nie więcej niż 2 400 PLN. Monterzy instalacji elektrycznych/elektromonterzy zarabiali 3 030 PLN. Niewiele wyższe wynagrodzenie otrzymywali monterzy elementów w procesie produkcji (3 050 PLN). Połowa elektryków (elektroenergetyków) zarabiała od 2 600 PLN do 4 850 PLN. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali inżynierowie serwisu/specjaliści ds. serwisu, których mediana wyniosła 5 000 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych osób otrzymywało przynajmniej 7 700 PLN.

 

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite brutto na różnych stanowiskach
w energetyce i ciepłownictwie w 2013 roku (w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

inżynier serwisu/specjalista ds. serwisu

57

3 844

5 000

7 700

konstruktor

56

3 550

4 750

6 500

elektryk (elektroenergetyk)

104

2 600

3 350

4 850

monter elementów w procesie produkcji

60

2 561

3 050

3 750

monter instalacji elektrycznych/elektromonter

166

2 430

3 030

4 100

asystent projektanta

59

2 400

2 850

3 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

 

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi

Krzysztof Domagała

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty