Wynagrodzenia inżynierów w przemyśle ciężkim w 2013 roku

Wynagrodzenia inżynierów w przemyśle ciężkim w 2013 roku

Do najlepiej opłacanych działów w przemyśle ciężkim w 2013 roku należały: ogólny dział IT (7 050 PLN), dział sprzedaży mobilnej (7 000 PLN) i dział wdrożeń (6 950 PLN) – jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Które województwa umożliwiają uzyskanie najwyższego wynagrodzenia w tym sektorze gospodarki?

Sprawdź też wynagrodzenia inżynierów w 2013 r.

 

Wynagrodzenia inżynierów w przemyśle ciężkim

Mediana wynagrodzeń w branży przemysłowej wyniosła w 2013 roku 4 500 PLN. Pracownicy zatrudnieni w przemyśle ciężkim zarabiali o 3,6% więcej od osób pracujących w przemyśle lekkim.

 

Schemat 1. Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w przemyśle w 2013 roku

wynagrodzenia inżynierów w przemyśle ciężkim
 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Co czwarty zatrudniony w przemyśle ciężkim inżynier zarabiał ponad 7 035 PLN. Zarobki 25% najniżej opłacanych pracowników nie przekraczały w 2013 roku 3 140 PLN.

 

Schemat 2. Wynagrodzenia całkowite brutto w przemyśle ciężkim w 2013 roku

wynagrodzenia inżynierów w przemyśle ciężkim

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Spośród pracujących w przemyśle ciężkim inżynierów najwyższe wynagrodzenia otrzymywali ci, zatrudnieni w podbranży petrochemicznej. Mediana ich płac wynosiła 6 000 PLN. O 1 000 PLN mniej zarabiali pracownicy przemysłu motoryzacyjnego i górnictwa. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w hutnictwie i metalurgii (3 990 PLN). Szczegółowe informacje o płacach w poszczególnych sekcjach przemysłu ciężkiego zaprezentowano na schemacie 3.

 

Schemat 3. Wynagrodzenia całkowite brutto w poszczególnych sekcjach przemysłu ciężkiego w 2013 roku

wynagrodzenia inżynierów w przemyśle ciężkim

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych pracujących w przemyśle ciężkim wyniosła w 2013 roku 3 000 PLN. Ich płace były o 35% niższe od zarobków specjalistów, o 57% niższe od wynagrodzeń kierowników i o 80% niższe od płac dyrektorów i osób zasiadających w zarządzie. Co czwarty pracownik szeregowy zarabiał ponad 4 000 PLN.

 

Im wyższy był szczebel zatrudnienia, tym większa była rozpiętość wynagrodzeń. Połowa pracowników zajmujących najniższy szczebel w hierarchii przedsiębiorstwa zarabiała od 2 300 PLN do 4 000 PLN, podczas gdy połowa dyrektorów od 10 000 PLN do 24 000 PLN.

 

Wykres 1. Wynagrodzenia całkowite brutto osób pracujących na różnych szczeblach zatrudnienia w przemyśle ciężkim w 2013 roku (w PLN)

wynagrodzenia inżynierów w przemyśle ciężkim

 

 Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Niezależnie od szczebla zajmowanego w hierarchii przedsiębiorstwa najwyższe wynagrodzenia otrzymywali inżynierowie pracujący w przemyśle petrochemicznym. Płace pracowników szeregowych zatrudnionych w tej sekcji wynosiły 3 940 PLN – były więc o niemal jedną trzecią wyższe niż w tej grupie ogółem. Specjaliści, którzy swą karierę zawodową związali z przemysłem petrochemicznym zarabiali przeciętnie 5 515 PLN, natomiast kierownicy – 8 500 PLN. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na różnych szczeblach zatrudnienia w poszczególnych sekcjach przemysłu ciężkiego zaprezentowano w tabeli 1.

 

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite brutto na różnych szczeblach zatrudnienia w poszczególnych sekcjach przemysłu lekkiego w 2013 roku (w PLN)

szczebel
zatrudnienia

sekcja przemysłu ciężkiego

próba

25% zarabia
poniżej

mediana

25% zarabia
powyżej

pracownik
szeregowy

petrochemiczny (przetwórstwo
gazu i ropy naftowej)

64

2 667

3 940

6 150

motoryzacyjny

801

2 250

3 000

4 000

górnictwo

341

2 900

3 800

5 700

lotniczy

120

2 653

3 100

3 895

okrętowy

84

2 400

3 000

3 800

chłodnictwo, klimatyzacja

66

1 900

2 500

3 500

maszynowy/elektromaszynowy

573

2 200

2 800

3 600

hutnictwo, metalurgia

559

2 200

2 750

3 600

specjalista

petrochemiczny (przetwórstwo
gazu i ropy naftowej)

172

4 138

5 515

8 000

motoryzacyjny

1 778

3 650

5 000

7 000

górnictwo

367

3 400

4 800

6 500

lotniczy

265

3 600

4 620

6 300

okrętowy

158

3 480

4 500

6 333

chłodnictwo, klimatyzacja

92

3 538

4 545

6 350

maszynowy/elektromaszynowy

983

3 195

4 100

5 540

hutnictwo, metalurgia

627

3 050

4 150

5 500

kierownik

petrochemiczny (przetwórstwo
gazu i ropy naftowej)

68

5 110

8 500

12 700

motoryzacyjny

798

5 158

7 800

11 000

górnictwo

235

5 421

7 000

11 000

lotniczy

101

5 750

7 500

10 500

okrętowy

66

5 500

7 800

11 000

chłodnictwo, klimatyzacja

43

4 500

5 900

8 300

maszynowy/elektromaszynowy

444

4 450

6 350

9 300

hutnictwo, metalurgia

325

4 490

5 820

8 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Do najlepiej opłacanych działów zatrudniających inżynierów w przemyśle ciężkim w 2013 roku należały: ogólny dział IT (7 050P PLN), dział sprzedaży mobilnej (7 000 PLN) i dział wdrożeń (6 950 PLN). Najmniej zarabiali pracujący w działach: gospodarki magazynowej (3 700 PLN), produkcyjnym (3 780 PLN) i obsługi klienta (4 000 PLN).

 

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite brutto inżynierów w przemyśle ciężkim w 2013 roku (w PLN) w najwyżej i najniżej opłacanych działach 

działy

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

ogólny dział IT

95

4 650

7 050

10 500

sprzedaż mobilna

194

4 800

7 000

10 700

dział wdrożeń

70

4 500

6 950

13 000

dział obsługi klienta

118

3 206

4 000

5 950

dział produkcyjny

2 586

2 700

3 780

5 740

gospodarka magazynowa

253

2 800

3 700

5 900

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

W przemyśle ciężkim w 2013 roku najwyższe, przekraczające 5 000 PLN wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące na terenie województw: mazowieckiego (5 500 PLN), dolnośląskiego (5 267 PLN) i pomorskiego (5 000 PLN). Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach ulokowanych na Podlasiu. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 650 PLN. O 150 PLN wyższe płace otrzymywały osoby pracujące w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim oraz warmińsko-mazurskim.

 

Schemat 4. Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w województwach w przemyśle ciężkim w 2013 roku (w PLN)

wynagrodzenia inżynierów w przemyśle ciężkim

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Na wykresie 2. zaprezentowano wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w przemyśle lekkim. Najwyższe płace, spośród prezentowanych stanowisk, otrzymywali kierownicy działów konstrukcyjnych. Przeciętnie zarabiali oni 7 400 PLN. Mediana wynagrodzeń inżynierów produktu i specjalistów ds. rozwoju produktu wynosiła 6 530 PLN, inżynierów serwisu i specjalistów ds. serwisu – 5 518 PLN, a inżynierów procesu produkcji – 5 180 PLN. Konstruktorzy zarabiali przeciętnie 4 500 PLN. Najniższe płace otrzymywali pracownicy produkcji (2 512 PLN) oraz operatorzy i ustawiacze maszyn (3 000 PLN).

 

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto inżynierów w przemyśle ciężkim w 2013 roku (w PLN) na różnych stanowiskach 

wynagrodzenia inżynierów w przemyśle ciężkim

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

 

Sylwia Rębisz
Sedlak & Sedlak

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty