Wynagrodzenia inżynierów w 2013 roku

Wynagrodzenia inżynierów w 2013 roku

Inżynierowie w 2013 roku zarabiali przeciętnie o 1 000 PLN więcej od magistrów, przy czym mediana wynagrodzeń całkowitych brutto inżynierów wyniosła 5 500 PLN. Najniższe zaś płace, poniżej 4 000 PLN, otrzymywali inżynierowie zatrudnieni w nauce i szkolnictwie (3 800 PLN).

 

Wynagrodzenie inżyniera vs wynagrodzenie magistra

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeciętne wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 4 050 PLN. Mediana wynagrodzenia inżynierów (osób z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim) wyniosła natomiast 5 500 PLN. Osoby posiadające tytuł magistra zarabiały przeciętnie o 1 000 PLN mniej. Co czwarty magister inżynier zarabiał mniej niż 3 700 PLN. Natomiast 25% inżynierów otrzymywało pensje przekraczające 8 900 PLN.

 

Schemat 1. Wynagrodzenie całkowite brutto magistrów i magistrów inżynierów w 2013 roku (w PLN)

wynagrodzenia inżynierów 1

 Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Wynagrodzenia inżynierów w różnych miastach

Najwyższe pensje otrzymywali inżynierowie pracujący w Warszawie. Mediana wynagrodzeń inżynierów w tym mieście wyniosła 7 750 PLN. Ponad 6 000 PLN zarabiali również pracownicy w Gdańsku (6 450 PLN), Wrocławiu (6 300 PLN) i Tychach (6 200 PLN). Najniższe zarobki otrzymywali inżynierowie zatrudnieni w Rzeszowie (4 500 PLN), Bydgoszczy (4 700 PLN) i Toruniu (4 900 PLN).

 

Wykres 1. Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników z wykształceniem magisterskim inżynierskim w wybranych miastach w 2013 roku (w PLN)

 

wynagrodzenia inżynierów 2

 Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

25% najlepiej zarabiających inżynierów z Sosnowca otrzymywało powyżej 8 200 PLN. To o 64% więcej niż wynosi mediana zarobków inżynierów w tym mieście. W większości analizowanych miast różnica między medianą a pensją jednej czwartej najlepiej opłacanych pracowników wynosiła około 50%. Najmniejsza różnica wystąpiła w Rzeszowie i Toruniu. Tam pensje 25% najlepiej opłacanych inżynierów była o 43% wyższa od przeciętnego wynagrodzenia w tych miastach.

 

Wykres 2. Różnica procentowa pomiędzy medianą a płacą 25% najlepiej zarabiających pracowników z wykształceniem magisterskim inżynierskim w wybranych miastach w 2013 roku (w PLN)

 

wynagrodzenia inżynierów 3

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Wynagrodzenia inżynierów w różnych branżach i na różnych stanowiskach

Wybrane branże, w których inżynierowie zarabiali najwięcej to telekomunikacja, bankowość oraz ubezpieczenia. Mediany zarobków przekroczyły w tych sektorach 7 000 PLN (telekomunikacja i bankowość – 7 800 PLN, ubezpieczenia – 7 100 PLN). Najniższe pensje dostawali inżynierowie pracujący w nauce i szkolnictwie oraz w sektorze publicznym, gdzie przeciętne wynagrodzenie nie osiągnęło wartość 4 000 PLN (nauka, szkolnictwo – 3 800 PLN, sektor publiczny – 3 861 PLN).

 

Tabela 1. Wynagrodzenia inżynierów pracujących w wybranych branżach w 2013 roku (w PLN)

 

branża

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

telekomunikacja

765

5 300

7 800

12 000

bankowość

697

5 000

7 800

12 000

ubezpieczenia

232

4 300

7 100

10 600

przemysł ciężki

3 098

4 010

5 750

8 900

energetyka

1 100

3 950

5 700

9 000

rolnictwo

305

3 000

4 852

8 000

usługi dla ludności

836

3 000

4 350

6 925

ochrona środowiska

357

2 800

4 100

6 100

sektor publiczny

876

2 790

3 861

5 790

nauka, szkolnictwo

841

2 950

3 800

5 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

W tabeli 2. zaprezentowano wynagrodzenia inżynierów pracujących na różnych stanowiskach. Najwyższe pensje otrzymywali kierownicy działu konstrukcyjnego (7 400 PLN), kierownicy produkcji (7 100 PLN) i kierownicy budowy (6 380 PLN). Przeciętne wynagrodzenie projektanta konstrukcji budowlanych pokryło się z medianą dla inżynierów, czyli wyniosło 5 500 PLN. Najgorzej opłacani byli inżynierowie na stanowiskach laborant chemiczny i geodeta. Zarabiali przeciętnie odpowiednio 2 760 PLN i 2 945 PLN.

 

Tabela 2. Wynagrodzenia inżynierów na wybranych stanowiskach w 2013 roku (w PLN)

 

stanowisko

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

kierownik działu konstrukcyjnego

67

5 900

7 400

11 000

kierownik produkcji

251

5 000

7 100

10 500

kierownik budowy

415

5 000

6 380

8 500

kierownik laboratorium

67

4 200

5 800

7 700

analityk finansowy

50

4 290

5 665

8 300

projektant konstrukcji budowlanych

47

3 600

5 500

7 000

elektronik

57

4 210

5 400

6 500

specjalista ds. badań

i rozwoju

144

3 800

5 270

8 000

projektant instalacji elektrycznych

47

4 050

5 200

6 500

konstruktor

627

3 675

4 700

6 300

architekt

166

3 275

4 500

6 600

automatyk (produkcja)

146

3 300

4 200

5 300

specjalista ds. logistyki

128

3 200

4 024

5 590

geodeta

72

2 260

2 945

3 850

laborant chemiczny (chemik)

62

2 000

2 760

3 576

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Wynagrodzenia inżynierów z różnym stażem pracy

Tendencja jest taka sama jak w innych grupach zawodowych. Bardziej doceniano inżynierów z większym doświadczeniem. Świeżo zatrudnieni absolwenci studiów magisterskich inżynierskich zarabiali przeciętnie 3 828 PLN. Inżynierowie o stażu pracy od 6 do 8 lat zarabiali już 8 500 PLN. Najwięcej, około 11 800 PLN, zarabiali pracownicy z wykształceniem magisterskim inżynierskim z doświadczeniem powyżej 11 lat pracy.

 

Wykres 3. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto magistrów inżynierów z różnym stażem pracy w 2013 roku (w PLN)

 

wynagrodzenia inżynierów 4

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

 

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Barbara Kotowicz

źródło: rynekpracy.pl

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty