Inżynier utrzymania ruchu

  • Sprawuje nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej maszyn i urządzeń produkcyjnych;
  • planuje, organizuje i nadzoruje ich przeglądy techniczne i remonty.

Zadania zawodowe inżyniera utrzymania ruchu

- bieżące monitorowanie pracy i stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności produkcyjnej;

- rozwiązywanie problemów technicznych w sytuacjach awaryjnych;

- analiza przyczyn awarii i podejmowanie środków zapobiegawczych;
- planowanie konserwacji, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń;
- organizowanie i nadzorowanie pracy brygad utrzymania ruchu;
- współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu parku maszynowego;
nadzorowanie wykonywanych przez nie prac;
- współpraca z dostawcami w czasie uruchamiania i odbioru maszyn i urządzeń;
- inicjowanie usprawnień procesu produkcji, udział w realizacji projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych;
- planowanie zakupu części zamiennych;
- zarządzanie dokumentacją techniczną;
- szkolenie pracowników w zakresie diagnostyki i naprawy maszyn i urządzeń

 

Sprawdź również wymagania na stanowisku inżynier automatyki i robotyki.

 


Popularne stanowiska

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty