Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne

Inżynier mechanik maszyn i urządzeń energetycznych - podstawowe informacje
  • Planuje i organizuje prace oraz rozwiązuje problemy techniczne z zakresu projektowania i produkcji kotłów parowych, wodnych i grzewczych;
  • zespołów prądotwórczych, turbin, urządzeń pomocniczych kotłów i turbin reaktorów atomowych;
  • kontroluje eksploatację wymienionych urządzeń;
  • prowadzi badania i doradza w zakresie ich projektowania oraz produkcji.

Pełny opis zawodu inżyniera mechanika znajdziesz pod linkiem: inżynier mechanik.

 

Zadania zawodowe inżyniera mechanika maszyn i urządzeń energetycznych:

- prowadzenie prac badawczych oraz rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych; 

- doradzanie w wyżej wymienionych zakresach;
- projektowanie zakładów energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni oraz zakładów naprawczych;
- projektowanie maszyn i urządzeń energetycznych;
- organizowanie i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń energetycznych;
- kierowanie zakładem naprawczym maszyn i urządzeń energetycznych;
- opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarce energetycznej;

- opracowywanie i kontrolowanie technologii obsługi i technicznej (przeglądów technicznych i napraw) maszyn i urządzeń energetycznych;

- sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej oraz kontrolowanie odbioru maszyn i urządzeń po obsłudze;
- branie udziału w odbiorach technicznych instalowanych maszyn i urządzeń;
- kontrolowanie przestrzegania zasad oszczędnej gospodarki paliwami, materiałami, maszynami i urządzeniami;
- określanie standardów kontroli i procedur zapewniających prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń energetycznych;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie energetyki oraz opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych.

 

Sprawdź także wymagania zawodowe na stanowisku inżynier utrzymania ruchu.

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty