Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe

  • Planuje i organizuje prace oraz rozwiązuje problemy techniczne budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych w różnych gałęziach gospodarki, jak: budownictwo, drogownictwo, przemysł ciężki, lekki, chemiczny, przetwórstwo żywności itp.;
  • opracowuje dokumentację techniczną, konstrukcyjną oraz wykonawczą dotyczącą obsługi wyżej wymienionych maszyn i urządzeń;
  • uczestniczy w odbiorach technicznych;
  • doskonali konstrukcje i technologie;
  • opracowuje i realizuje nadzór nad ich eksploatacją i remontami.

Pełny opis zawodu inżyniera mechanika znajdziesz pod linkiem: inżynier mechanik.

Zadania zawodowe:

- prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, dotyczących opracowania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń; doradzanie w wyżej wymienionych zakresach;

- opracowywanie projektów maszyn i urządzeń z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki;
- organizowanie i nadzorowanie produkcji maszyn, kontrolowanie procesów produkcyjnych;
- opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń;
- opracowywanie instrukcji obsługi technicznej produkowanych maszyn i urządzeń, określanie harmonogramów niezbędnych przeglądów technicznych oraz napraw, ze wskazaniem czasokresów pracy najważniejszych elementów maszyn i urządzeń; 
- zapewnianie bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń;
- organizowanie grup serwisowych do utrzymywania w sprawności maszyn i urządzeń oraz kierowanie naprawami;
- przeprowadzanie odbiorów technicznych maszyn i urządzeń nowych lub po remoncie;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników, opracowywanie ich tematyki;
- wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego oraz wniosków racjonalizatorskich, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników organizacyjno-techniczno-ekonomiczych;
- aktualizowanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń w miarę wprowadzania postępu technicznego, racjonalizacji itp.;
- kontrolowanie pracy podległego zespołu pracowników w zakresie przestrzegania bezpiecznych metod pracy, stosowania ochron osobistych i innych zabezpieczeń.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie swojej specjalności oraz opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych.

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty