Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna

  • Planuje, organizuje i kontroluje produkcję oraz eksploatację przyrządów pomiarowych, metrologicznych, geodezyjnych, do badań technologicznych i wytrzymałościowych, kontrolno-pomiarowych, urządzeń mechaniczno-ptycznych, aparatury nawigacyjnej, mechanicznych elementów maszyn liczących i biurowych, mechanizmów zegarowych;
  • opracowuje założenia konstrukcyjne oraz techniczne i technologiczne dla urządzeń mechaniki precyzyjnej.

Pełny opis zawodu inżyniera mechanika znajdziesz pod linkiem: inżynier mechanik.

 

Zadania zawodowe:

- prowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji i eksploatacji urządzeń mechaniki precyzyjnej oraz opracowywanie referatów naukowych i raportów technicznych;

- opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej;

- opracowywanie założeń projektowych zakładów produkujących urządzenia mechaniki precyzyjnej;
- opracowywanie technologii napraw urządzeń mechaniki precyzyjnej;
- opracowywanie technologii konserwacji urządzeń automatyki przemysłowej;
- sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej (przeglądów okresowych, napraw, konserwacji);
- określanie dopuszczalnych warunków pracy urządzeń mechaniki precyzyjnej;
- projektowanie narzędzi na potrzeby mechaniki precyzyjnej;
- określanie standardów kontroli zapewniających niezawodną pracę i bezpieczną eksploatację urządzeń mechaniki precyzyjnej;
- organizowanie zaopatrzenia w energię, części zamienne i materiały eksploatacyjne;
- wprowadzanie postępu technicznego i organizacyjnego w zakładach produkcyjnych i naprawczych urządzeń mechaniki precyzyjnej;
- organizowanie szkoleń podległych pracowników.

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty