Inżynier normowania pracy

Zajmuje się całokształtem spraw związanych z normowaniem pracy w przedsiębiorstwie, a w szczególności: badaniem wykorzystania dnia roboczego, organizowaniem i usprawnianiem pracy, ustalaniem norm czasu i badaniem ich napięcia oraz ustalaniem polityki w zakresie normowania pracy.

Zadania zawodowe:

- planowanie i organizowanie badań dnia roboczego metodą indywidualnych i zespołowych fotografii oraz metodą migawkową;

- planowanie i nadzorowanie pomiarów czasu kontrolnych i potrzebnych do opracowania normatywów czasu;
- opracowywanie planów usprawnień, wynikających z obserwacji i pomiarów czasu;
- opracowywanie analiz wykonania norm czasu i prowadzenie zakładowej polityki w tym zakresie;
- badanie i projektowanie optymalnej organizacji pracy;
- badanie i usprawnianie procesów pracy, organizacji stanowisk roboczych i wyrobów;
- opracowywanie norm czasu na nowe wyroby;
- opracowywanie (lub adaptacja) normatywów czasu oraz normatywów technologicznych;
- śledzenie postępu w zakresie nowych metod normowania pracy;
- przeprowadzanie analiz zakresu stosowania norm pracy;
- przeprowadzanie analiz zasadności reklamacji norm pracy.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- prowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych nowych metod organizacji i normowania pracy;

- normowanie prac administracyjno-biurowych i technicznych;
- opracowywanie bazy normatywnej do celów planistycznych i kalkulacyjnych;
- kierowanie zespołem pracowników normowania pracy.

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty