Inżynier odlewnik

  • Opracowuje procesy technologiczne wykonywania odlewów żeliwa, staliwa i stopów metali nieżelaznych (miedzi, aluminium, cynku, ołowiu) o określonych właściwościach;
  • organizuje, nadzoruje przebieg procesu wytapiania żeliwa lub staliwa przy wykorzystywaniu różnych agregatów i urządzeń odlewniczych;
  • prowadzi działalność badawczą i innowacyjną w odlewniach, biurach technologicznych, projektowych oraz ośrodkach naukowo-badawczych.

Zadania zawodowe

- prowadzenie prac badawczych i analiz dotyczących doskonalenia procesów produkcyjnych, w celu poprawy jakości, ekonomiki i ekologii produkcji;

- rozwiązywanie problemów związanych z doborem metody odlewania, przygotowywania wsadu (postaci złomu, zapraw, odtleniaczy, topników, rafinatorów, modyfikatorów i środków odgazowujących), doborem agregatów odlewniczych, urządzeń pomocniczych, mechanizacją i automatyzacją prac oraz określanie warunków wytapiania, obróbki pozapiecowej, zalewania form, wykańczania i naprawy odlewów;
- opracowywanie metodyki kontrolowania przebiegu procesów produkcyjnych, badania jakości stopów oraz jakości odlewów wykonanych z tych stopów;
- opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń odlewniczych oraz instrukcji roboczych dla poszczególnych stanowisk pracy;
- opracowywanie warunków technicznych wykonania i odbioru odlewów z określonych rodzajów stopów żelaza lub metali nieżelaznych;
- współdziałanie w opracowywaniu warunków bhp dla wszystkich stanowisk produkcyjnych;współudział w opracowywaniu analiz dotyczących kosztów produkcji.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- projektowanie nowych wydziałów odlewni, konstruowanie maszyn i urządzeń odlewniczych;

- opracowywanie parametrów obróbki cieplnej i powierzchniowej gotowych odlewów;
- stosowanie komputerowego wspomagania procesu projektowania i optymalizacji procesów odlewniczych, sterowania przebiegiem tych procesów oraz kontroli jakości i kosztów wytwarzania odlewów.

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty